Illustrasjon av Hima Seafoods anlegg på Rjukan.
Illustrasjon av Hima Seafoods anlegg på Rjukan.

Hima Seafood Rjukan

Hima Seafoods landbaserte RAS-anlegg på Svadde ved Rjukan skal etter planen produsere 9000 tonn ørret i ferskvann.

Anlegget skal få en produksjonskapasitet på 8 000 tonn per år. Planlagt oppstart er i slutten av 2023. Når anlegget er i full drift i løpet av 2024 ventes det å sysselsette rundt 40 personer.

Anlegget bygges på en 30 mål stor industritomt der et 27 000 kvadratmeter stort bygg skal oppføres.

Budsjettert kostnad er på 2,5 mrd kr. I tillegg skal man bygge et renseanlegg til vel 440 millioner kroner. Her skal fôrrester og slam - ca 4000 t/året- bli til gjødsel.

Anlegget skal bestå av 16 separate RAS-enheter. Pumpene i anlegget vil kreve forbruk av 66 GWh årlig.

RAS-anlegget skal resirkulere 99,3 % av vannet. Ca. 700 kbm skal pumpes inn hver time, og skal skal hentes gjennom et elleve kilometer langt rør fra Tinnsjøen.

Datasenterselskapet Green Mountain og Hima Seafood har inngått samarbeidsavtale om gjenbruk av restvarme fra datasenteret i det de hevder er verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Osland Havbruk skal sørge for rognleveranse fra Oslandsstammen, mens Villa Seafood vil ha ansvaret for distribusjon og prosesseringsstategi. Foredling skal de gjøre i et anlegg de for tiden bygger utenfor Gardermoen.

Anlegget skal bygges av Total Betong i samarbeid med Eyvi som skal levere RAS-teknologien.

Har du ytterligere faktaopplysninger om anlegget, send oss en epost

Fakta om anlegget

Landbasert matfiskanlegg for ørret

Lokalisert: Rjukan i Vestfold og Telemark fylke

Type: RAS-anlegg

Produksjonskapasitet: 9000 tonn/året

MTB: 4500tonn

Settefisktillatelse: 2,4 mill.stk

Første innlegg: November 2023

Totalentreprenør - RAS-leverandør: Eyvi

Betong: Totalbetong

Varmtvann: datasenterselskapet Green Mountain

Rogn: Osland Stamfisk - Oslandstammen

Bearbeiding og prosessering: Villa Seafood

Finansiering: To investeringsfond, et britisk (det London-baserte infrastrukturfondet Foresight Group ) og et svensk