Akva Group-sjef Knut Nesse under Aquanext i Stavanger.
Akva Group-sjef Knut Nesse under Aquanext i Stavanger.

-Rask beslutning viktig for leverandørnæringen

AKVA group har levert sitt høringssvar til regjeringens forslag om grunnrenteskatt. AKVA group er sterkt imot skatten, og oppfordrer til en rask beslutningsprosess.

Publisert

AKVA group sitt overordnede syn er at totalbeskatningen av næringen ikke må hindre nødvendige investeringer og svekke næringens totale innovasjonsevne.

De mener en grunnrenteskatt på 40 prosent vil dramatisk redusere oppdrettsselskapenes investeringsmuligheter, da leverandørselskapet mener at grunnrenteskatten ikke vil være investeringsnøytral og at tilgangen på kapital vil reduseres.

- Reduserte investeringer går utover vekst i leverandørleddet, arbeidsplasser og manglende evne til å løse næringens bærekraftsutfordringer. Norges fortrinn som globalt ledende innen havbruksteknologi vil svekkes. En fremtidig skattemodell må hensynta havbruksverdikjedens særtrekk og baseres på en bred politisk forankring slik at den står seg over tid og skaper forutsigbarhet, skriver selskapet.

Minske usikkerheten

AKVA group mener at forslaget til grunnrenteskatt ikke vil bidra til den ønskede politiske utviklingen av næringen og AKVA group er sterkt imot regjeringens forslag til grunnrenteskatt. Gitt at grunnrenteskatt likevel blir innført, vil AKVA group særlig oppfordre til at:

1. Det settes en øvre prosentsats for total skattebelastning, alternativ at grunnrentesatsen senkes kraftig.

2. Grunnrenteskatten må innrettes slik at investeringer i settefisk/postsmolt fortsatt er økonomisk attraktivt.

I tillegg vil anmoder Akva group om en rask beslutningsprosess for å minske usikkerheten for leverandørnæringen.

- Virkningene av grunnrenteforslaget for leverandørindustrien ble merkbare allerede da forslaget ble lansert. Usikkerheten vil ikke avta før skattesystemet er vedtatt i Stortinget. Det er derfor avgjørende at beslutningsfasen blir kortest mulig og at myndighetene evner å lande prosessen første halvår 2023.

Hele høringssvaret kan leses her.