Om oss - Landbased AQ

Om oss

LandbasedAQ er et medieprodukt som bla produserer tidsskriftet LandbasedAQ og drifter websiden www.landbasedaq.no.

LandbasedAQ er eid av Oceanspace Media AS.

Hovedinnhold er primært landbasert produksjon av laksefisk, men også andre arter, som for eksempel torsk, kveite og rensefisk dekkes. Lukkede (RAS) og semilukkede systemer i sjø dekkes også når det er teknologisk i randsonen til det landbaserte.

Innholdet i LandbasedAQ er styrt av redaksjonen, og er tilknyttet og underlagt norske medieorganisasjoner og deres presseetiske regelverk som «Vær varsom plakaten» og «Redaktørplakaten».

LandbasedAQ er gjennom Norsk Fiskeoppdrett AS medlem av Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes landsforening