Driftsoperatørene Synnøve Killie Dinessen og Elias Søreng er glade for å kunne være med fra starten av Andfjord Salmons smoltutsett og kan få følge hele produksjonssyklusen.
Driftsoperatørene Synnøve Killie Dinessen og Elias Søreng er glade for å kunne være med fra starten av Andfjord Salmons smoltutsett og kan få følge hele produksjonssyklusen.

- Vi fikk være med på den viktige milepælen som smoltutsettet var

Nyansatte Elias Søreng (19) og Synnøve Killie Dinessen (25) mener de er heldige som får være med fra oppstarten av det landbaserte oppdrettsanlegget til Andfjord Salmon, og får følge hele produksjonssyklusen til fisken.

Publisert

Andfjord Salmon er et børsnotert selskap med base på Andøya i Vesterålen, som skal produsere matfisk i deres landbasert anlegg basert på gjennomstrømming på Kvalnes. Selskapet satte ut sine første fisk i bassengene i juni, og i en børsmelding nylig opplyste de at nesten all fisken har overlevd så langt.

Andfjord Salmon:

  • Selskapet driver et landbasert matfiskanlegg for laks med gjennomstrømingsteknologi.
  • Lokalisert: Kvalnes på Andøya i Nordland.
  • Produksjonskapasitet: 10 000 tn MTB i fase 1. Selskapet har planer om 90 000 tonn.
  • Første innsett av fisk var juni 2022, der ca. 200 000 stk smolt a 120 gram ble satt ut i det 29 400 kbm store bassenget.
  • Første slakting er satt til 2023.
  • Selskapet har 23 ansatte.

Driftsleder Christian Torgersen i Andfjord Salmon sier til LandbasedAQ.no at oppdrettsselskapet har nylig ansatt to nye driftsoperatører og totalt er det nå 23 ansatte i selskapet.

- Vi har ansatt Synnøve Killie Dinessen som jobber skift på anlegget på Kvalnes, og Elias Søreng som driftsoperatørlærling, forteller han.

Les også: Ny i Andfjord Salmon-teamet

Startet bare dager før det første smoltutsettet

Synnøve Killie Dinessen startet som driftsoperatør 20. juni, bare dager før selskapets første smoltutsett. Hun er oppvokst og har bodd i Tromsø, men nå flyttet til Andenes for sin nye jobb.

Synnøve Killie Dinessen skrev bacheloroppgave om landbasert oppdrett, og så en utlyst jobb som driftsoperatør i Andfjord Salmon, som passet 25-åringen perfekt.
Synnøve Killie Dinessen skrev bacheloroppgave om landbasert oppdrett, og så en utlyst jobb som driftsoperatør i Andfjord Salmon, som passet 25-åringen perfekt.

- Det var veldig spennende å komme inn i bedriften på dette tidspunktet og få være med på den viktige milepælen som utsettet var. Med fisken godt plassert i bassenget har det vært en lærerik periode, og jeg trives godt både med arbeidsoppgaver og kollegaer. Mine arbeidsoppgaver er daglig drift av anlegget og røkting av fisken, opplyser hun

- Interessen min ble fort vekket da jeg hørte om Andfjord Salmon og konseptet med gjennomstrømningsanlegg for matfisk på land. Da jeg kom over jobbannonsen til min nåværende stilling, hadde jeg nylig begynt å skrive bacheloroppgave, som handlet om nettopp landbasert oppdrett. I tillegg til min interesse for nye oppdrettsteknologier, synes jeg Andfjord Salmon virket som et fremoverlent og spennende selskap, forteller hun.

- Gode muligheter

Killie Dinessen gikk ut med bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap på UiT i juni 2022. I tillegg har hun noe praktisk erfaring fra næringen etter å ha hatt sommerjobb som driftsoperatør hos Nordlaks sommeren 2020 og 2021.

Målet hennes fremover er å lære så mye som mulig om de forskjellige aspekter rundt oppdrett på land.

- Jeg jobber med mange flinke og kunnskapsrike mennesker, så jeg ser gode muligheter for å utvide egen kompetanse. Jeg vil også bidra til god og sikker lakseproduksjon, ved bruk av den kunnskapen jeg har tilegnet meg på universitetet, sier hun avslutningsvis.

- Får følge hele produksjonssyklusen

Elias Søreng (19) jobber dagtid på anlegget på Kvalnes og forteller til LandbasedAQ.no at det er stas å få være en del av Andfjord Salmon teamet.

Operatørlærling Elias Søreng har erfaring fra sjøbasert oppdrett, og synes det er svært spennende å tilegne seg mer kunnskap om landbasert oppdrett i sin nye jobb i Andfjord Salmon.
Operatørlærling Elias Søreng har erfaring fra sjøbasert oppdrett, og synes det er svært spennende å tilegne seg mer kunnskap om landbasert oppdrett i sin nye jobb i Andfjord Salmon.

- Jeg er har gått to år på akvakulturlinjen på Sortland videregående skole, og er lærling første året hos Andfjord Salmon, og har vært noen måneder i jobben. Jeg startet i sommerjobb i juni og fra 1.september som operatørlærling, opplyser han.

19-åringen er født og oppvokst på Andøya og forteller han synes konseptet til Andfjord Salmon var veldig spennende.

- Jeg ser på meg selv som veldig heldig som fikk komme inn som lærling i fra starten og får ta del i hele produksjonssyklusen. Det setter jeg veldig pris på. Ikke minst er det flott å kunne jobbe en plass der kjent og ser verdiskapningen selskapet tilfører til lokalsamfunnet, sier han.

- Spennende å lære mer om landbasert oppdrett

Oppgavene til Søreng beskriver han som veldig variert, der mye består av daglig røkting, vedlikehold av utstyr og manuelle målinger.

- Det er viktig at vi følger med på velferd og vannkvalitet så det bruker vi mye tid på. Jeg har for det meste sjøbasert oppdrett erfaring fra sommerjobb hos Eidsfjord Sjøfarm, og opplever at det er en del erfaringer og kunnskap som jeg kan ta med meg over til landbasert oppdrett, samtidig som det er mye ny og spennende kunnskap jeg kan tilegne meg, sier han.

Søreng mener teamet i Andfjord består av en kombinasjon av nyutdannede sultne unge, mikset med mange erfarne som har jobbet mange år i havbruksnæringen.

- Jeg har hatt en flott start på lærlingtiden, og håper å fortsette videre i selskapet når jeg er ferdig med lærlingtiden. Jeg ser frem til å dele min kunnskap og lære av og sammen med mine nye kolleger, sier 19-åringen.

Lærling Elias Søreng trives godt som operatør i Andfjord Salmon, og ser frem til å tilegne seg ny kunnskap.
Lærling Elias Søreng trives godt som operatør i Andfjord Salmon, og ser frem til å tilegne seg ny kunnskap.