Landanlegget i Bogen i Steigen kommune.

ILA-virus påvist ved AquaGen-anlegg

Det er ved rutinemessig prøvetaking under stryking ved landanlegget deres Bogen i Steigen kommune, påvist ILA-virus i prøve fra én stamfisk.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet opplyser at det ikke er registrert forøket dødelighet eller kliniske symptomer hos fisk i anlegget. Fra oppstart av årets strykesesong har AquaGen tatt prøver av i overkant av 5000 stamfisk i Bogen, hvorav en med positivt resultat på ILA-virus.

Sporbarhet og rutinemessig prøvetaking

AquaGen gjennomfører individscreening av all stamfisk som strykes i deres produksjonsanlegg.

- Produksjonsrutinene sikrer sporbarhet av rogn tilbake til enkeltindivid av stamfisk. Ved ILAV-påvisning kan vi med sikkerhet skille rogn produsert av dette individet fra rogn av stamfisk som har testet negativt på ILA-virus, skriver selskapet.

Begrenser omfanget

Bogen ble i går 17. november båndlagt av Mattilsynet.

- I samarbeid med Mattilsynet gjennomfører vi nå nødvendige tiltak for raskest mulig å komme tilbake i produksjon ved anlegget.