For å unngå sårproblemer mener Previwo noe av løsningen kan ligge i å gi smolten riktig bakteriesammensetning i settefiskfasen før den møter sjøvann. Nå inviterer de til seminar under AquNor for å gå dypere inn i problematikken.

Løfter fiskevelferd i seminar på AquaNor

Selskapet Previwo arrangerer seminar på AquaNor der fiskehelse og fiskevelferd, spesielt knyttet til sårproblematikk, blir et gjennomgangstema.

Publisert Sist oppdatert

For å unngå sårproblemer mener Previwo en del av løsningen ligger i å gi smolten riktig bakteriesammensetning i settefiskfasen før den møter sjøvann.

På seminaret de inviterer under AquaNor vil de gå dypere inn i problematikken. 

- Her vil vi få høre presentasjoner fra foredragsholdere med ulik bakgrunn i lederroller som deler sine synspunkter rundt relevante løsninger for å overvinne vanlige biologiske utfordringer, forteller direktør for markedsutvikling i Preiwo Carolina Faune.

Av foredragsholdere kan nevnes Tor Lea, professor emeritus i mikrobiologi ved NMBU; Edgar Brun, avdelingsdirektør, Fiskehelse og fiskevelferd, Veterinærinstituttet; Robert Aakvik, produksjonssjef, Emilsen Fisk; Ingebjørg Sævareid, global fiskehelseleder, Grieg Seafood ASA; Marianne Halse, direktør for biologi og fiskehelse, SalMar Aker Ocean, og Ragnhild Hanche-Olsen, Technical Services Manager, Previwo.

Carolina Faune er direktør for markedsutvikling i Previwo

- Paneldiskusjonene vil oppmuntre til en sunn debatt om mulighetene vi har for å redusere risiko og for å sikre at vi er klare til å støtte en bærekraftig næring samtidig som vi holder både mennesker og havet trygge, sier Faune.

- Vi har en fantastisk bransje som trenger mer enn noen gang felles innsats for å løse dagens biologiske utfordringer. Vi er fullt forpliktet til dette oppdraget og stolte over å lansere vår andre generasjon av vårt produkt som sørger for mikrobiell forbedring, etter mer enn et tiår med forskning og utvikling sammen med våre kunder og nøkkelinteressenter, legger hun til.

Seminaret med påfølgende middag arrangeres onsdag 23. august på Britannia Hotel i Trondheim