Vibeke Juriks jobber i ingeniør- og rådgivingsselskapet i Sweco.

Har økt sitt engasjement innen smolt- og matfisk-prosjekter

Sweco opplyste tilbake i 2018 at de ønsket å satse mer innenfor sjømatnæringen. LandbasedAQ har tatt en prat med Vibeke Juriks for å høre hva de har gjort siden den gang.

Publisert

Juriks er leder for segment sjømat i Sweco Norge, som hun forteller innebærer at hun har med seg et team med seks fagpersoner fra Tromsø i nord til Stavanger i sør som har et ekstra ansvar for å følge opp sjømatkunder og -prosjekter i deres nærområde.

- Jobber med alle faser av et prosjekt

Selskapet jobber for tiden med en lang rekke prosjekter for sjømatnæringen, og Juriks sier de jobber tett og godt med mange av prosessleverandørene til bransjen og jobber også ofte sammen med flere av entreprenørene som leverer til bransjen.

- Vi jobber også direkte med flere sjømatselskap. Det er for eksempel Sweco som har designet, prosjektert og kontrahert entreprenører til Salten Aqua sitt nye slakteri N950 på Sørarnøy, opplyser hun.

Selskapet har også vært delaktig ved å hjelpe Fish Base med å få realisert sitt prosjekt på Dønna.

- Vi har også et godt samarbeid med Artec Aqua og jobber med dem på mange smolt- og matfiskanlegg. I tillegg til prosjektene hvor vi leverer mange fag er vi inne med enkeltfag, og bistår for eksempel med våre bærekraftseksperter som setter tall på hvor bærekraftig produksjonen er og hvordan kutte klimagassutslipp. Vi jobber med alle faser av et prosjekt, helt fra tidligfase til et anlegg har vært i drift i mange år og vi kommer inn for å effektivisere, bygge ut eller gjøre andre små eller store forbedringer. Så kort fortalt jobber vi med veldig mye og det er nettopp det som er så spennende med bransjen, forteller hun.

- Stadig innovasjon

Hun påpeker at de jobber med alle faser av alle typer byggeprosjekter på land – fra mulighetsstudier via reguleringsplaner til alle delene av prosjekteringsarbeidet og driften av det som er bygget.

- Vi har vært med på stamfiskanlegg, smoltanlegg, kaier, kontorbygg, boligbygg og slakterier – kort sagt et bredt spekter av det næringen trenger, opplyser hun.

Juriks sier det skjer innovasjon overalt og hele tiden, og det å se sammenhenger og hele tiden forbedre seg innen alle prosjekter er noe av det det de jobber aller mest med.

I Sweco Norge jobber det totalt over 2000 ansatte, og over 18 500 totalt på tvers av landegrenser i Sweco-konsernet.