Benchmark Genetics Salten AS melder at prøver viser ILA på ett individ i stamfiskanlegget.
Benchmark Genetics Salten AS melder at prøver viser ILA på ett individ i stamfiskanlegget.

Mistanke om ILA i én stamfisk hos Benchmark Genetics Salten

Den 23.01.24 ble Benchmark Genetics Salten AS informert av laboratoriet Pharmaq Analytiq om at organprøver fra ett individ i anlegget er analysert som positiv for ILA. 

Publisert Sist oppdatert

Selskapet melder at de aktuelle prøvene har moderat til lave virusnivåer. Det har ikke forekommet kliniske tegn på sykdom i anlegget eller i det aktuelle karet som fisken kommer fra.

Karet, som har en fiskegruppe på til sammen 1582 stamfisk tilsvarende en produksjonskapasitet på ca. 12 millioner rogn, er en isolert selvstendig enhet med separat vannsystem og eget utstyr for røkting. Stamfisken i den aktuelle isolerte karet er satt i karantene og vil bli destruert. Benchmark antar at konsekvensen av mistanken er begrenset til det aktuelle karet.

Leveringsevnen fra anlegget opprettholdes som følge av tilgjengelig stamfisk fra andre grupper i systemet. Om omfanget skulle vise seg å bli større enn antatt, vil selskapet kunne supplere rogn fra samarbeidspartner Bolaks i Norge og fra Benchmark sine anlegg på Island.

Benchmark samarbeider aktivt med Mattilsynet for å opprettholde biosikkerheten ved anlegget. Det er allerede en etablert rutine at all rogn fra anlegget blir screenet for ILA virus før levering for å sikre at patogener ikke overføres til kunder.