Rudi Ripman Seim har gått fra Benchmark til Innovasjø Akvakultur, der nye utfordringer venter.

Har satt stamfisk på dagsorden - nå venter nye oppgaver

Rudi Ripman Seim er positiv etter å ha lest Havbruksutvalgets NOU. Nå håper og tror han at det fremover vil komme bedre rammevilkår for oppdrett av landbasert matfisk.

Publisert

LandbasedAQ/Kyst.no har tidligere skrevet at Innovasea har utnevnt Rudi Seim som administrerende direktør for virksomheten i Norge. Han kommer til Innovasea fra Benchmark Genetics, hvor han fungerte som produksjonssjef for Norge og global fiskehelse. 

Seim startet opprinnelig som en av fem ansatte i SalmoBreed AS i 2012 etter å ha jobbet noen år globalt med funksjonelle fôringredienser. 

- Vi var den minste rognleverandøren på det tidspunktet og uten egen produksjon da hele forretningsmodellen var basert på lisensproduksjon med Bolaks, Grieg, Osland og Lerøy som eiere/ produsenter i tillegg til Akvaforsk Genetics Center som også leverte genetiske tjenester, forteller han til LandbasedAQ.

Rudi Ripman Seim sier innsatsen de har gjort på genetikk og rogn har gitt resultater.

Seim sier at han da jobbet med fiskehelse og standardisering på tvers av de ulike produksjoner, produktutvikling og mye opp mot kundene. 

Stamfisk på dagsorden

Salmobreed ble i 2014 solgt til Benchmark Holdings som samtidig kjøpte islandske Stofnfiskur, selskapene som idag går under navnene Benchmark Genetics Norway/Iceland. 

Ripman sier det var noen travle år i etterkant med etablering av egen produksjon gjennom kjøpet og ombygging av Lønningdal-anlegget og bygging av Benchmark Genetics Salten. Utvikling av organisasjon og produksjon globalt og på flere arter både internt og sammen med gode samarbeidspartnere sier han har vært veldig givende og gitt mange gode erfaringer. 

- Det kom til en rekke utrolig kjekke og kompetente folk som jeg har trivdes godt å jobbe ilag med. De siste årene har jeg jobbet mye opp mot forvaltningsmyndigheter, departementet og politikerne for å sette stamfisk på dagsorden med formål å fortelle hva som må til for å bedre rammevilkår for spesielt landbasert stamfisk og rognproduksjon men også hvordan dagens praktisering av stamfiskordningen slår ut for næringen, forklarer han.

Stor innsats på genetikk

Etter å ha lest både NOUen fra Havbruksutvalget, og tolket signaler ellers fra myndigheter, er Seim sikker på at det vil komme enda bedre incentiver for produksjon av landbasert stamfisk. 

- Etter en god vekst for Benchmark Genetics i både ansatte og omsetning de siste ti årene er det tydelig at innsatsen vi har gjort på genetikk og rogn har gitt resultater. 

Seim sier han er sikker på at de har gjort en forskjell for norsk lakseproduksjon, spesielt hva gjelder å sette rogn på agendaen i forhold til helårig tilgang og biosikkerhet. 

- Det var derfor flott å avslutte min periode i Benchmark med tilsagn om to nye tillatelser, den saken har jeg jobbet mye med, påpeker han.

Vil lære mer om miljø

- Hva ser du mest frem til i din nye jobb i Innovasjø Akvakultur?

- Etter å ha jobbet mye med genetikk de siste årene, ser jeg nå frem til å gjøre dypdykk iblant annet miljødataene som Innovasea leverer og hvordan vi kan forutsi hendelser og tilrettelegge bedre for at produsenter har enda bredere grunnlag for beslutninger i sin produksjon i forhold til fiskens beste. 

Seim trekker frem at i biologi er det slik at alt som skjer skyldes en god del genetikk og en god del miljø, og han ser frem til å lære enda mer om miljødelen av denne ligningen fremover. 

- Innovasea er et spennende selskap med aktiviteter innen både landbasert, sjøbasert, fiskesporing og miljøovervåkning/styring hvor jeg er sikker på at det er et stort rom for videreutvikling av næringen. Jeg gleder meg til å lære mer om de løsninger og tjenester som vi kan levere som luft/ okysgeneringssystemer og biomassekameraet som akkurat er lansert. Etter noen uker i ny jobb har jeg blitt kjent med en veldig kjekk gjeng her på kontoret som blir givende å jobbe med fremover.

De viktigste erfaringene han tar med meg fra Benchmark sier han er erfaringene fra hvor viktig det er å ivareta et godt samarbeidsklima i en travel hverdag ved at man har det kjekt på jobb og kjenner hverandre godt. 

- Vi er et lite selskap i Norge og da må man gjerne trø til på flere områder av organisasjonen, det gir en bredere forståelse av hva man holder på med og er noe som jeg mener er viktig å ta med seg etterhvert som man vokser.