Carolina Penaloza, seniorforsker, Benchmark Genetics.
Carolina Penaloza, seniorforsker, Benchmark Genetics.

Genetisk ekspert begynner hos Benchmark Genetics i Edinburgh

Benchmark Genetics har fra 1. november ansatt Dr. Carolina Peñaloza som seniorforsker i selskapets nye forskningsprogram for molekylær genetikk i Edinburgh, Skottland.

Publisert Sist oppdatert

Peñaloza slutter seg til Benchmark fra The Roslin Institute, hvor hun har over ti års erfaring med å utvikle og anvende genomiske verktøy for ulike akvatiske arter.

Dr. Peñaloza vil lede utviklingen av et nytt program for molekylær genetikk fra et høyteknologisk laboratorium i Edinburgh. Dette programmet tar sikte på å optimalisere genotyping og andre genomiske løsninger for Benchmarks avlsprogrammer for laks, reker og tilapia. Selskapets målsetning med programmet er å oppnå en mer effektiv genomisk seleksjon og øke genetisk gevinst for definerte produksjonsegenskaper.

Flere store prosjekter

Hun vil også lede utvidelsen av tilbudet til eksterne kunder på genotyping og genomikk, som er en del av Benchmarks’ genetiske tjenester. Peñaloza vil også fremme forskningsaktiviteter rettet mot fremtidige løsninger på dette feltet, som er i rask utvikling.

Dr. Peñaloza har en master og en doktorgrad i genetikk og genomikk, begge fra Universitetet i Edinburgh, Storbrittania. Hun har hatt flere forskerstillinger, inkludert postdoktorater ved The Roslin Institute. Før hun begynte i Benchmark, var hun involvert i flere store nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. For de akvatiske artene havabbor, havbrasme og Nile tilapia har hun designet og testet to SNP-paneler som nå er svært mye i bruk i avlsarbeidet med disse artene. Carolina Peñaloza har også jobbet med å utvide sentrale genomiske ressurser for de viktigste akvatiske artene. Gjennom sin ledende rolle i å designe og implementere molekylære løsninger i storskala genetikkprosjekter, har hun etablert et betydelig nettverk både innenfor akademia og med industripartnere.