Benchmark-sjef Trond Williksen sier han er fornøyd med resultatene for andre kvartal.

Svekket inntekt for Benchmark i Q2

Svekket kapasitet for Ectosan Vet og CleanTreat grunnet overgang til ny forretningsmodell skal være en av hovedgrunnene til inntektsfallet.

Publisert Sist oppdatert

Benchmark Holdings kom onsdag ut med sin rapport for andre kvartal, samt halvårsrapport. Selskapet er delt inn i tre datterselskap: Benchmark «Genetics», Benchmark «Advanced Nutrition» og Benchmark «Health».

Inntektene for andre kvartal 2024 på 39,8 millioner pund var 10 % lavere enn andre kvartal 2023. Det fordelte seg slik:

  • Genetikk: 13,2 millioner pund (opp 7 % justert for valutakursendringer), drevet av solid kjernevirksomhet og fremgang i vekstmarkeder, spesielt Chile.
  • Avansert Ernæring: 21,1 millioner pund (opp 3 % justert for valutakursendringer), reflekterer suksess med tilpasningsstrategien i krevende rekemarked.
  • Helse: 5,4 millioner pund (ned 35 % justert for valutakursendringer), fokus på overgang til ny forretningsmodell for Ectosan Vet og CleanTreat.

Les mer om den nye forretningsmodellen i artikkelen under.

Videre var inntektene i første halvår av 2024 på 11,5 millioner pund, ned fra 19,1 millioner pund i 2023.

Andre høydepunkter selskaper trekker frem er som følgende:

  • God fremgang innen utvikling av nye konfigurasjoner og forretningsmodell for å redusere infrastrukturkostnader.
  • Optimering av infrastruktur og organisering. Fartøy tatt ut av drift, og ytterligere ett fartøy tas ut av drift før den lavsesongen på sommeren.
  • Brønnbåtkonfigurasjon på plass og blir promotert med MMC og SALT.
  • Teknisk konfigurasjon for lektere utviklet.

- Jeg er fornøyd med selskapets prestasjon i andre kvartal og første halvår totalt sett. Dette viser god fremgang og støtter våre positive utsikter. Vi har hatt sterk handel innenfor etablerte forretningsområder og gjort gode fremskritt i Chile, et av våre viktigste vekstområder. Vi ser også betydelig fremgang innen innovasjonsprogrammet vårt, der nylige investeringer i å styrke innovasjonskapasiteten gir resultater. Vi forblir fokusert på overgangen til en ny forretningsmodell for Ectosan Vet og CleanTreat for å styrke porteføljen av lakselusløsninger og tilby et etterspurt alternativ til kundene.