Belysning og nødoksygenrammer er noen av produktene som Bio Barine selger.
Belysning og nødoksygenrammer er noen av produktene som Bio Barine selger.

Godt fornøyd med fjoråret, men grunnrente bremset veksten

Bio Marine hadde et brukbart år i 2022, men de er ikke i tvil om at det kunne vært enda bedre uten grunnrentesjokket.

Publisert Sist oppdatert

Bio Marine AS

Tall i millioner kroner 2022 2021
Omsetning4333
Driftsresultat88
Driftsmargin17 %23 %
Res.f.skatt88
EK-andel %61 %37 %


Bio Marine utvikler og markedsfører produkter og systemer som rettet mot godt miljø og sikkerhet for oppdrettsfisk. Stikkord er oksygentilgang, vannsirkulasjon, miljøovervåkning og belysning.

Oxyvision Holding AS

Tall i millioner kroner 2022 2021
Omsetning411
Driftsresultat-1-1
Driftsmargin-34 %-9 %
Res.f.skatt46-1
EK-andel %61 %37 %

Selskapet eies av Bluefront Equity og OxyVision Holding.

I desember 2021 vedtok man en drop-downfisjon med OxyVision Holding AS, der Bio Marine AS var det overtakende selskap. Fisjonen medførte at Bio Marine AS overtok varemerker, patenter og driftsmidler med regnskapsmessig virkning fra og med 01.01.2022. Fisjonen ble registrert gjennomført i Foretaksregisteret den 05.03.2022, med etterfølgende kapitalforhøyelse registrert den 11.04.2022.

Selskapet økte omsetningen fra 33 til 43 millioner kroner fra året før. Driftsresultatet var imidlertid det samme, på 8 millioner, så driftsmarginene gikk noe ned. En av de betydelige kostnadene for selskaper er lønnskostnader, som ble nær doblet fra 2021 til 2022, fra 4,5 til 10,2 millioner. Bio Marine opplyser de er 15 ansatte.

- Vi er stort sett bra fornøyde med 2022, men merket en liten dropp i bestillinger etter at vedtaket om grunnrente kom i september, sier daglig leder Martin Gausen.

Martin Gausen er daglid leder i OxyVision Foto: privat.
Martin Gausen er daglid leder i OxyVision Foto: privat.

Han sier at lønnskostnadene øket da de har økt antall ansatte fra 2021.

- Det har vi gjort for å kunne betjene våre kunder med god service og bistå med installering, sier han.

Han påpeker at selv om omsetningen sammenlignet med 2021 økte med 30%, kunne denne ha blitt enda bedre.

- Vi lå an til 40-50 % vekst før grunnrentevedtaket kom i september, sier Gausen.

Selskapets hovedprodukter er undervannslys, oksygen systemer og miljø loggere. Dermed har de en føler ute i mange av oppdrettsnæringens nisjer.

- Vi ser at produkter til torskeoppdrett øker, og stor aktivitet på landbaserte produkter, men fortsatt er produkter for tradisjonell merdrift til laks viktigst, sier han.

Nå håper han på mer forutsigbare tider.

- Jeg håper at politikerne klarer å komme med avklaringer på grunnrente og miljø teknologi lisenser så snart som mulig. I øyeblikket er det mye som står på vent inntil en avklaring foreligger, sier Gausen.