Trosnavåg slik det ser ut i dag.
Trosnavåg slik det ser ut i dag.

Setter utbyggingsplaner for 250 millioner kroner på Bokn på is

Stor usikkerhet rundt forslaget om grunnrenteskatt på havbruk gjør at planen om å utvide Grieg Seafoods smoltanlegg Trosnavåg på Bokn er satt på vent.

Publisert Sist oppdatert

Utbyggingen skulle etter planen gi Grieg Seafood mulighet til å produsere fisken større på land og korte ned tiden fisken er i sjøen. «Post-smoltsatsingen», mener de gir både lavere miljø- og klimaavtrykk og bedre fiskehelse- og velferd. I tillegg skulle prosjektet oppgradere gammel avdeling på anlegget.

Utvidelsen på Trosnavåg-anlegget ville økt Grieg Seafoods produksjonskapasitet på land med 600 tonn og gitt seks nye arbeidsplasser. Estimert igangsettelse av prosjektet var opprinnelig 2023.

- Vi er overbevist om at postsmolt er viktig for å få til bærekraftig vekst i norsk havbruk, men først kreves store investeringer på land, sier Nina Willumsen Grieg, regiondirektør i Grieg Seafood Rogaland i en pressemelding.

- Med dagens forslag til grunnrenteskatt vil vi ikke ha nok kapital til å gjennomføre disse investeringene i den takten vi hadde lagt opp til, opplyser Nina Grieg, regiondirektør i Grieg Seafood Rogaland AS.
- Med dagens forslag til grunnrenteskatt vil vi ikke ha nok kapital til å gjennomføre disse investeringene i den takten vi hadde lagt opp til, opplyser Nina Grieg, regiondirektør i Grieg Seafood Rogaland AS.

- Med dagens forslag til grunnrenteskatt vil vi ikke ha nok kapital til å gjennomføre disse investeringene i den takten vi hadde lagt opp til. Prosjektene og utviklingen vil trekkes ut i tid. Resultatet er mindre aktivitet og færre ringvirkninger i kystsamfunnene der vi opererer, i tillegg til at det tar lenger tid å få redusert fotavtrykket vårt, uttaler hun.

I skatteforslaget vil havbruksselskapene kunne trekke fra investeringer i sjøfasen på skatten, men ikke investeringer på land. I dag er det nettopp på land mange de store investeringsprosjektene i næringen er.

- Vi erkjenner at det er mer krevende tider i Norge, og vi skal bidra mer til fellesskapet og betale mer i skatt enn i dag. Men det bør skje på en måte som ikke går ut over investeringer, aktivitet i distriktene og Norges posisjon og potensiale som verdensledende produsent av mat fra havet, understreker Grieg, som oppfordrer til dialog.

- Næring og politikere bør jobbe sammen for å finne en innretning som ivaretar disse hensynene bedre enn ved dagens forslag, sier hun.

Grieg Seafood vil vurdere alle planlagte investeringer på nytt når endelige rammevilkår er på plass. Selskapet har i dag 20 ansatte og en produksjonskapasitet på 1200 tonn settefisk og smolt på Trosnavåg på Bokn.

Trosnavåg, slik det ser ut i dag.
Trosnavåg, slik det ser ut i dag.