NVE påpeker en overskridelse i bruk av vannuttak gjort av Høylandet kommune for et Mowi settefiskanlegg.
NVE påpeker en overskridelse i bruk av vannuttak gjort av Høylandet kommune for et Mowi settefiskanlegg.

Høylandet kommune får 400 000 i bot etter ulovlig vannuttak til Mowi

Bakgrunnen for gebyret er vannuttak fra Aunvatnet, som er i strid med tillatelsen for vannuttak til drikkevann og settefiskproduksjon.

Publisert Sist oppdatert

Høylandet kommune har tillatelse til uttak av vann fra Aunvatnet til drikkevann og produksjon av settefisk. Det er tillatt å ta ut en liter drikkevann i sekundet og 250 liter vann i sekundet til settefiskproduksjon, men vannuttaket til settefiskproduksjon skal stanses når vannstanden i Aunvatnet går under fastsatt vannstandsnivå.

Aunvatnet er ikke regulert med dam eller terskel, og forutsetningen om at vannuttaket til settefiskproduksjon skal stanses er satt for å sikre en viss restvannføring på elvestrekningen nedstrøms.

Bakgrunnen for boten er at det i perioder fra februar til april 2018 og januar til februar 2021 har vært uttak av vann til settefiskproduksjon selv om vannstanden i Aunvatnet var under tillatt nivå i følge NVE.

– Det er alvorlig og svært uheldig når en konsesjonær ikke etterlever krav som er gitt i konsesjonen. Det er spesielt alvorlig når det kan ha medført skade for verdifullt naturmangfold eller andre interesser, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg til Ekstraavisen.

Det er Høylandet kommune som får gebyret som eier av tillatelsen for vannuttaket.