Går fra Åkerblå til CM Aqua Technologies

Kristian Svartaas begynner i CM Aqua for å gi økt kompetanse innenfor fiskehelse.

Publisert Sist oppdatert

CM Aqua technologies har ansatt Ole Kristian Svartaas. Han er 30 år, kommer fra Overhalla og begynner som Sales Engineer & Biologist 1. august. Ole Kristian har en mastergrad i akvamedisin og har tidligere jobbet som fiskehelsekonsulent i Åkerblå, hvor han har opparbeidet seg omfattende kunnskap og erfaring. Han har også hatt ansvaret som fiskehelsebiolog på avlusningsfartøy.

- Dette er et ledd i en naturlig utvikling for oss. Ole Kristian vil kunne rådgive våre kunder på mange plan. Kombinasjonen vannmiljø og fiskehelse er essensielt vil med denne ansettelsen kunne gi våre kunder ytterligere trygghet. Det har vært økt etterspørsel etter HEX trommelfilter og skimmere. Disse brukes til landbasert oppdrett og brønnbåter, sier salgssjef i Norge, Stian Narjord i en pressemelding.

Svartaas sier kombinasjonen av fiskehelse og vannkvalitet er essensielt og at han ser frem til å kombinere sine praktiske og faglige erfaringer inn mot CM Aquas kunder.

- Det gleder oss at Ole Kristian har valgt å komme til oss i CM Aqua Technologies og ser frem til mange års samarbeid. Dette kommer våre kunder til gode ved økt tilstedeværelse og tettere oppfølging, sier Narjord.

- Vi søker hele tiden å etablere langvarig samarbeid med kunder og forretningspartnere basert på gjensidig respekt. Dette har blant annet resultert i verdensledende trommelfilterløsninger med over 1200 leveranser, sier salgssjefen avslutningsvis.

Stian Narjord er salgssjef i Norge
Ole Kristian Svartaas begynner som Sales Engineer & Biologist fra 1. august