Utstyrsleverandøren Silikal har utviklet en ny coat for RAS-anlegg og tanker. Den spesialutviklede coaten måtte være glatt, ikke bare for fiskens del, men også for ikke å ødelegge strømsettingen. I tillegg hemmes bakterieutvikling og renholdet forenkles, opplyser de.
Utstyrsleverandøren Silikal har utviklet en ny coat for RAS-anlegg og tanker. Den spesialutviklede coaten måtte være glatt, ikke bare for fiskens del, men også for ikke å ødelegge strømsettingen. I tillegg hemmes bakterieutvikling og renholdet forenkles, opplyser de.

Har spesialutviklet ny coat for tanker og RAS-anlegg

Utstyrsleverandøren Silikal har sett stor vekst innenfor landbasert oppdrettsanlegg, og har derfor jobbet med å utvikle en spesialutviklet ny coat som er spesiallaget for RAS-anlegg og tanker.

Publisert Sist oppdatert

Den kraftige markedsveksten gjorde at Silikal ville møte utviklingen med produkttinnovasjon.

- Vi trykket på utviklingsknappen hos oss allerede i 2015, blant annet som en konsekvens av at den regjeringsoppnevnte kommisjonen tilrådde at landbaserte laksekonsesjoner skulle tildeles vederlagsfritt, sier Henning Simon, daglig leder i Silikal GmbH til LandbasedAQ.

Siden da har mye skjedd. En kartlegging har vist at 26 norske selskaper planlegger en total kapasitet på over en halv million tonn fisk. Dette skaper økt etterspørsel mot en tilsvarende voksende leverandørindustri.

Spesialdesignet for RAS og tanker

Silikal Nordvest:

  • Selskapet har 22 fast ansatte, og hovedkontor på Frøya.
  • Selskapet har også kontor og lager i Stjørdal.
  • I tillegg har de en avdeling på Færøyene.

Silikal Nordvest, som er Silikals norske representant, fikk det første oppdraget med en spesialutviklet coat hos Bakkafrost på Færøyene allerede i 2019.

Selskapet hadde på dette tidspunktet god erfaring med montasje av industrigulv og coating av vegger, men hadde ikke en coat som var spesialdesignet for tank og resirkulerende akvakultursystemer (RAS).

- Selv om alle typer gulv vi legger er saltvannsbestandige og vanntette, så er det et langt sprang fra et gulv som spyles med saltvann til en tank som kontinuerlig utsettes for strømmende vann under trykk, sier Christian Aas, styreleder i Silikal Nordvest til LandbasedAQ.

Den spesialutviklede coaten måtte være glatt, ikke bare for fiskens del, men også for ikke å ødelegge strømsettingen. I tillegg hemmes bakterieutvikling og renholdet forenkles.

- Vi hadde også et krav om at det ikke skulle benyttes Bisfenol eller erstatningsstoffer for dette. Påføring av slike stoffer innebærer HMS-krav som er så høye at det kan fleksibiliteten og dermed fremdriften på prosjektene, sier Aas.

De tyske forskerne i Silikal tok dermed utgangspunkt i akryl (MMA).

- Akryl kan legges ned mot fem grader uten ekstra tilsetningsstoffer, og det er enkelt å reparere, da ilegget sveiser seg til det gamle uskadede belegget. En herdetid på kun to timer gjorde valget av akryl enda enklere for oss, sier Henning Simon, som ikke vil dele detaljene om utviklingsprosessen.

Silikal skal i desember starte coatingen av et nytt settefiskanlegg på Island. Illustrasjonsfoto.
Silikal skal i desember starte coatingen av et nytt settefiskanlegg på Island. Illustrasjonsfoto.

Installeres på Island

Silikal Nordvest har tatt med seg erfaringer og læring etter fire års drift av Bakkafrost-anlegget. De to RAS-anleggene selskapet har coatet i Norge vil også bli fulgt opp fremover. I desember starter installasjonen av coatingen i et nytt smoltanlegg i Island.

- Dette viser at coaten holder mål både når det gjelder kvalitet og pris, og at den dermed er et godt alternativ til alle typer løsninger som i dag prøves ut.

Silikal har også fått henvendelser i forbindelse med oppsprekking og påfølgende lekkasjer i store betongkar. Til dette har selskapet utviklet en membran som de mener er så fleksibel at den kan fange opp relativt store betongsprekker og forhindre lekkasje.

- Sprekken i betongen vil bli godt synlig ved at membranen tilsettes en annen farge enn coaten. Reparasjon av betong, membran og coat etter endt syklus er enkelt og kan utføres på få timer. En sprekk i betongen trenger derfor ikke å få konsekvenser for produksjonen, sier Aas.

Selskapets mål for 2023 forteller han er er å kunne tilby et system for coating og skjøtetetting av tanker og RAS som fungerer over tid.