Columbi Farms er et datterselskap av Columbi Salmon. Nå har de store planer for grønnsaksdyrking basert på slam fra oppdrett.
Columbi Farms er et datterselskap av Columbi Salmon. Nå har de store planer for grønnsaksdyrking basert på slam fra oppdrett.

Vil forske på bruk av slam i gårdsbruk

Columbi farms, sammen med NIBIO og SINTEF, skal starte opp et forskningsprosjekt der de vil se nærmere på hvilken effekt slam har i matproduksjon.

Publisert Sist oppdatert

I Malm Industripark, Steinkjer, planlegger et nettverk av aktører å skape synergier mellom ulike produksjoner. Formålet er å redusere ressursbruken og sørge for at alle ressurser utnyttes og minst mulig går til spille. Etableringen i Malm, der SalMar, Antec Biogas, Nippon Gases og Columbi Farms har gått sammen, innebærer at både laks og grønnsaker skal produseres på en mer bærekraftig måte.

Columbi farms vil like over nyttår starte opp forskningsprosjektet Nutricycle, sammen med NIBIO og SINTEF, der de vil fokusere på mulighetene innen vertikal planteproduksjon i kombinasjon med RAS-anlegg.

- Forskningsprosjektet vil gå ut på å finne og teste ut løsning for å konsentrere opp og utnytte næring fra RAS anlegg. På den måten kan vi gjenbruke de verdifulle næringsstoffene som er i landbaserte oppdrettsanlegg til matproduksjon, forteller leder for HSEQ i Columbi Farms, Mari Birkeland.

Uten jord eller plantemiddel

Nutricycle-prosjektets formål er å bidra til å ta vare på næringsstoffene som allerede finnes i verdikjeden; viktige ressurser som i dag ikke blir videreforedlet. En annen sentral fordel med en vertikal gård er en mer forutsigbar produksjon.

- Vår vertikale gård vil levere høy og jevn kvalitet året rundt, uavhengig av sesong. Dette skal gi mindre behov for import, mindre svinn og lavere klimaavtrykk, poengterer Birkeland.

På grunn av måten anlegget er satt opp kan produktene dyrkes uten elementer som vanligvis er sentral i jordbruk.

- Vi har en ren produksjon uten jord eller plantevernmidler som gjør at produktene er spiseklar uten vasking. Et lukket anlegg uten påvirkning utenfra gir også muligheter for skreddersøm og produktutvikling gjennom styring av lys, temperatur og fuktighet, påpeker Birkeland.

På markedet i 2024

Hun forteller at produktet de skal lage vil være på markedet rundt sommeren 2024. I hvilken form og volum er endA uvisst.

- Hvor store volum det blir vil avhenge av hvilke sorter vi prioriterer. Siden vi kan produsere året rundt vil vi kunne holde en høy produksjon. Planen er å bygge ut den vertikale gården i tre faser, på denne måten kan vi sørge for å følge markedets behov for spesifikke produkter.

- På markedssiden har vi god dialog med spennende aktører for å finne rett markedsinngang, avslutter Birkeland.