Har flekksteinbit en lovende fremtid som oppdrettsart? Det er ikke selskapet DenVo Wolffish Norway i tvil om.

Satser på oppdrett av flekksteinbit

DenVo Wolffish Norway planlegger landbaset anlegg på Klubben i Porsanger kommune.

Publisert Sist oppdatert

DenVo Wolffish Norway AS har i dag hovedkontor i Tønsberg, mens yngelproduksjonen er lagt til Tromsø. Mens de fleste oppdrettsselskap satser på laks, ørret og torsk, har DenVo valgt å satse på flekksteinbit.

Slik vil anlegget ved Porsanger se ut.

Selskapet har siden oppstart opparbeidet seg en biomasse bestående av stamfisk innfanget fra 2007 og frem til i dag (6-20 kg).

- Vi satte vår første yngel i juni 2022. Langsiktig forskning på arten muliggjør inntil 3 rogninnlegg per år, forteller CEO i DenVo, Fredrik Haadem til LandbasedAQ.

- Vår yngel og stamfisk er lokalisert på Akvaplan Niva’s nye forsøks- og innovasjonsstasjon FISK i Tromsø. DenVo sin avdeling blir optimalisert for produksjon av 3,5 mill yngel per år. Dette gir oss forutsigbarhet i forhold til fremtidige utbyggingsplaner og leveranser av yngel og matfisk.

DenVo Wolffish Norway sitt anlegg er planlagt på Klubben i Porsanger kommune.

- Vi har 300 mål tomt under regulering til disposisjon for et landbasert oppdrettsanlegg. Området muliggjør selskapets målsetning om produksjon av 40 000 tonn matfisk per år. Dette vil bidra til et forutsigbart tilbud avS flekksteinbit for fremtiden, understreker Haadem.

Store ambisjoner

Haadem sier de bevisst strever etter å gjøre landbasert oppdrett til det nye fiskeeventyret det har potensialet til å bli.

- Ved å satse på oppdrett av flekksteinbit, velger vi på øverste hylle av havets delikatesser. Som festmat hører flekksteinbiten hjemme i eksklusive restauranter, men den bør også være en del av et sunt kosthold i ethvert hjem.

Haadem påpeker at flekksteinbit lenge har blitt utpekt som en art med godt potensiale som oppdrettsart. Han sier videre at grunnene til dette er mange.

- Vårt valg av art er basert på forskning og biologiske egenskaper som knytter den til våre klimatiske forhold. Fiskens trivsel og vekst ved høy tetthet, uten bruk av antibiotika, er kanskje den største fordelen, forteller han.

- At fisken vår kommer opp til overflaten for å hilse på oss, har gjort fôring fra hånden til en sosial og hyggelig opplevelse, sier han avslutningsvis.