På smoltanlegget på Lerøy Sjøtroll Kjærelva har 1,9 millioner fisk dødd i det Lerøy omtaler som en akutt situasjon.
På smoltanlegget på Lerøy Sjøtroll Kjærelva har 1,9 millioner fisk dødd i det Lerøy omtaler som en akutt situasjon.

Dramatisk hendelse hos Lerøy Sjøtroll: 1,9 millioner smolt døde

Daglig leder i Lerøy Sjøtroll, Morten E. Fjæreide sier de ansatte er preget etter hendelsen som har rammet anlegget.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 2. oktober sendte Lerøy Vest en melding til Mattilsynet hvor de meldte fra om økt dødelighet i en av presmolt-hallene på Lerøy Sjøtroll Kjærelva.

Fiskehelseansvarlig Synne Karoline Jerman Bjørstad skriver i meldingen at Lerøy jobber med å få oversikt over antall døde fisk og hva som er årsaken til situasjonen.

Daglig leder i Lerøy Sjøtroll, Morten Fjæreide sier de fortsatt arbeider med å finne årsaken til den akutte dødeligheten.
Daglig leder i Lerøy Sjøtroll, Morten Fjæreide sier de fortsatt arbeider med å finne årsaken til den akutte dødeligheten.

Til LandbasedAQ forklarer daglig leder i Lerøy Sjøtroll, Morten E. Fjæreide, at de ansatte er preget av å ha lidd et så stort tap på anlegget og at omfanget av dødeligheten nå er gjort rede for.

Preget etter tapet

- Lerøy Sjøtroll Kjærelva har hatt en hendelse i presmolt-avdeling i anlegget hvor vi mistet nærmere 1,9 millioner smolt som skulle i sjø nå i desember og mars 2024. 

Lerøy har ifølge Akvakulturregisteret tillatelse til å produsere 20 000 000 laks og regnbueørret i året, ved det aktuelle anlegget. Selskapet selv har opplyst tidligere at  anlegget har en årlig kapasitet på 1500 tonn/12,5 millioner smolt.

- Vi tar fiskevelferd på største alvor, og er preget av å ha lidd et så stort tap. Vårt fokus nå er å håndtere den akutte situasjonen, og arbeide med å finne rotårsaken til hendelsen. Vi vil benytte anledningen til å berømme våre ansatte som har stått midt oppe i denne krevende situasjonen, legger Fjæreide til.

Når det kommer til produksjon forklarer han at Lerøy er i en posisjon til å erstatte smolten fra andre anlegg i verdikjeden.

Til sammenligning døde det ifølge Fiskeridirektoratet totalt 60 millioner oppdrettslaks og regnbueørret i sjø i 2022, mens det på land døde 141 millioner.

Skumdannelse i anlegg

I en tilsynsrapport fra Mattilsynet skriver myndighetsorganet at all fisk i hall 8 har gått ut i forbindelse med hendelsen. I hall 8 var det  1,2 millioner laks med en snittvekt på 62,3 gram, fordelt på fire kar. I hall 7 var beholdningen 1,2 millioner laks med en snittvekt på 64,8 gram, men det kommer ikke frem av rapporten hvor mange fra denne hallen som døde.

I følge rapporten gikk det en alarm lørdag kveld om høy COi hall 8. Vakthavende på anlegget skal ha observert skumdannelse, og tilsatt skumdempende stoff. Det ble også observert overmetning av nitrogen søndag morgen. Selskapet satte så inn tiltak mot høy nitrogen.

- Fisken hadde tegn på nitrogenovermetning, gapte og hadde avvikende adferd.

Søndag ettermiddag/kveld var vannet skittent og fisken begynte dø ca. klokka 19. Fôring ble skrudd av på slutten av søndag, og natt til mandag avsluttet de med opptak av dødfisk pga så stor mengde, for å fortsette dagen etter med flere folk og pumper.

Tre dager med dødfisk

I hall 7 ble det natt til mandagen observert høyt nivå av nitrogen og skum. Selskapet håndterte nitrogen og fjernet skum. Lerøy mistenker at det kan være metallutfelling og/eller høyt antall partikler.

Mandag morgen 07:30 var det høy turbiditet (32) i Hall 7. Fisken fikk ikke fôr denne natten. Mengde skum gikk ned, CO2 nivå ned, pH gikk opp (7,6). 

Lerøy fikk så ned pH og hadde mye vannutskifting. Det skal ha tatt tre dager før all dødfisk var tatt opp. Etter et døgn skal det ha sett mye bedre ut i karene. 

- Virksomheten mener skumdannelse skjedde på grunn av høye temperaturer og mye utfôring. Dette var en fiskegruppe med høy appetitt. Skumdannelse har ikke vært et problem i denne avdelingen tidligere, skriver Mattilsynet.