Kronisk stress påvirker sårheling hos fisk

I en doktorgradsavhandling har Miiro Virtanen ved Nord universitet bl.a. sett på bruken av smart-tager i akvakultur, for å undersøke om kirurgisk implantasjon skader fisk og hvordan kronisk stress påvirker merkede fisk og sårheling.

Publisert Sist oppdatert

Ph.d.-student Miiro Virtanen ved Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur, skal forsvare sin doktorgradsavhandling 15. november i Bodø

Tittel på prøveforelesningen: Kan fisk føle smerte?

Tittel på avhandlingen: Intern merking av atlantisk laks: En studie om velferd, sår og stress. (Internal tagging in Atlantic salmon (Salmo salar L.): A study of welfare, wounds, and stress.)

Sammendrag av avhandlingen:

Denne avhandlingen utforsker bruken av smart-tager i akvakultur, undersøker om kirurgisk implantasjon skader fisk og hvordan kronisk stress påvirker merkede fisk og sårheling.

Miiro Ilmari Virtanen

Ved bruk av sanntids smart-tags kan fisk, som ellers er ute av stand til å uttrykke sitt eget velvære, nå avsløre seg, og skape en vei for å forbedre fiskevelferden i akvakultur. Men: er det slik at implantering av disse smarte taggene utilsiktet bidrar til stress og endrer oppførselen til fisken, slik at målinger ikke lenger gjenspeiler den bredere populasjonen de er ment å representere?

I denne oppgaven utforsker Virtanen de fysiske og fysiologiske responsene, samt gen-uttrykk-responsene, på kirurgisk merking i stressfrie og stressende miljøer. Funnene tyder på at tagging generelt sett ikke utløser langsiktige stressresponser og at sårheling skjer. Men når en daglig stressfaktor blir introdusert, ser forskeren en såkalt dysregulering av stress-aksen, noe som i stor grad påvirker stressindikatorer, sårheling og hudhelse hos fisk. Derfor er det viktig å vurdere når og hvordan man merker fisk siden akvakulturanlegg ikke er immune mot stressende forhold.

Om disputanten:

Miiro Virtanen (31) kommer fra Finland. Han har en bachelorgrad i biologi, en mastergrad i biologi og akvakultur, og en industri-ph.d. som innebærer utforskning av sår, velferd og stress hos atlantisk laks. Hans forskningsinteresser er å redusere dødeligheten, forbedre velferden og dermed øke den totale produksjonen i akvakultur. Hans nåværende arbeidsplass er hos Nord universitet og Arctic Seafood Group AS.