Norwegian Lobster Farms industrielle pilot har gitt selskapet kompetanse til å starte oppskalering av hummerproduksjonen.
Norwegian Lobster Farms industrielle pilot har gitt selskapet kompetanse til å starte oppskalering av hummerproduksjonen.

- Vi besitter nå kompetanse og teknologi som er klar for industriell skalering

Oppdrettsselskapet Norwegian Lobster Farm har gjort gode erfaringer med deres pilotanlegg, og begynner nå for alvor med planene om oppskalering av arten som de mener har et stort markedspotensial.

Publisert Sist oppdatert

Norwegian Lobster Farm satser på oppdrett av hummer på Finnøy i Rogaland. Per dags dato har de utviklet et pilotanlegg som de driver oppdrett av porsjonshummere på, som er industrielt skalerbart, samtidig som de jobber for fullt med planer om et større kommersielt landbasert anlegg.

Daglig leder av selskapet, Asbjørn Drengstig sier til Kyst.no at de har ca. 2000 hummer i produksjon ved pilotanlegget nå.

- Samtidig som at vi nå klekker store mengder yngel som skal inn i vårt kommersielle system som skal benytte overskuddsvarmen hos datasenteret Green Mountain på Rennesøy. Markedet vårt er veldig stort, og vi har potensial til å produsere store industrielle volum før etterspørsel og/eller pris endres, forteller han.

- Kan bestemme høstetidspunktet tidlig

Oppdrettsselskapet leverer hummer hele året og styrer produksjonen med såkalte Computer Vision System (CVS) og Artificial Intelligence (AI).

Daglig leder Asbjørn Drengstig sier at markedet for hummer er stort og den automatiserte produksjonen deres går bra.
Daglig leder Asbjørn Drengstig sier at markedet for hummer er stort og den automatiserte produksjonen deres går bra.

- Dette gjør at vi har kontroll på hver enkelt hummer hver eneste dag gjennom bildebehandling og visuelle overvåkingssystemer, sier Drengstig.

Han forklarer at hummer vokser ved å skifte skall, og det nye skallet er da mykt. Hummeren «blåser» da opp skallet for å få mer plass til å vokse i. I en periode er derfor kroppen fylt med både kjøtt og sjøvann.

- Det er derfor viktig å vite når skallskiftene skjer, noe vi har løsninger for. Vi kan dermed bestemme høstetidspunktet tidlig, samt gi salgsklar hummer nok tid til å fylle kroppen med kjøtt etter siste skallskift, opplyser han.

Klar for industriell skalering

Norwegian Lobster Farm inngikk i fjor en samarbeidsavtale med datasenterselskapet Green Mountain om gjenbruk av restvarme fra datasenteret til det som skal bli verdens første kommersielle landbaserte oppdrettsanlegg for porsjonshummer.

I det nye landbaserte anlegget til hummerprodusenten skal det benyttes gjennomstrømmingsteknologi samt avansert robotikk, datasynsystemer og automatisk kontinuerlig overvåking av hver individuell hummer. Den kommersielle produksjonen skal dermed benytte low-grade waste heat fra datasenteret som holder en perfekt temperatur på 20 grader celcius, som er optimal veksttemperatur for hummer.

- Dette medfører både lavere CAPEX og OPEX, samt fjerner de tekniske risikoelementene knyttet til RAS-anlegg. Datasenteret har også høy grad av redundans og kan ikke ha stopp i kjølevannsprosessene, noe som gjør at vi til enhver tid er sikret nok vann til å produsere hummer stabilt gjennom året. Utover dette, så tåler hummer bedre land enn dårlig vann, så dersom det oppstår tekniske utfordringer, så overlever hummeren i flere døgn i fuktig miljø. Dette gjør at vår responstid ved stopp i vannflow er dager og ikke minutter, slik som er tilfelle for fisk.

I disse fjellhallene har Green Mountain bygget opp et datasikkerhetssenter med en kjølekapasitet på opp til 2x 26 MW. Noe av denne energien er det man ønsker å bruke til hummeroppdrett. Hallene på Rennesøy er et tidligere NATO ammunisjonslager med 22 600 kvm tilgjengelig plass. Hoveddatasenteret består av til sammen seks fjellhaller, hver med to-etasjes betongbygninger bygget i fjellet.
I disse fjellhallene har Green Mountain bygget opp et datasikkerhetssenter med en kjølekapasitet på opp til 2x 26 MW. Noe av denne energien er det man ønsker å bruke til hummeroppdrett. Hallene på Rennesøy er et tidligere NATO ammunisjonslager med 22 600 kvm tilgjengelig plass. Hoveddatasenteret består av til sammen seks fjellhaller, hver med to-etasjes betongbygninger bygget i fjellet.

Selskapet er nå i markedet og henter inn kapital for den kommersielle oppskaleringen.

- Vi forventer byggestart i Q1 2023 for verdens første og eneste oppdrettsanlegg for hummer, og vi har hatt en fantastisk utvikling i 2022 hvor vi har nådd alle målsettinger, samt identifisert- og løst alle flaksehalser. Vi besitter nå kompetanse og teknologi som er klar for industriell skalering, sier daglig leder, og legger til:

- Skaleringen er også modulær og fleksibel i forhold til volum, grad av vannbehandling med gjennomstrømming, og delvis resirkulering eller full resirkulering, samt lokalisering av nye anlegg. Dette representerer en unik mulighet for å skape hummer til folket, arbeidsplasser og verdiskaping innenfor akvakultur, påpeker han.

Porsjonshummer ligger på 250-300gr og ca. 20 cm totallengde.

- Dette er under minstemålet for villfiske, noe som gjør produktet vårt helt unikt på global basis. I tillegg har ikke vårt produkt heller nådd kjønnsmodning, noe som igjen gjør at kjøttet har en unik tekstur og smak, opplyser Drenstig.

Selskapet setter også ut hummeryngel i sjøen for å bidra til en økt bærekraft med tanke på fremtidig utvikling av den ville, sårbare, bestanden, ettersom hummeren ifølge Drenstig er nær utryddet langs kysten.

Automatisert produksjon

Selskapets produksjonen er nesten fullt ut automatisert, og han forklarer at de styrer det biologiske resultatet med roboter og kamera med individkontroll.

- Robotene har til enhver tid kontroll på nivå, hylle, renne, bur og enkelthummere når det gjelder posisjon, utfôrt mengde, tilvekst (SGR), vekt estimert utfra størrelse, antall skallskifter for hvert individ (som bestemmer når de skal over i nye, og større, "leiligheter"), evt. dødelighet, samt høstetidspunkt. Oppdrett av hummer har lav total dødelighet, samt at hummeren spiser sitt eget skall når de skifter skall. Dette gjør hummeroppdrett til en effektiv måte å produsere mer protein og mer sjømat, sier han.

Gjennomfører flere prosjekter

Norwegian Lobster Farm gjennomfører i disse dager to EU-prosjekter, som er AUTOMARUS (Grant Agreement No. 990911) som har dokumentert og validert deres påvekst-teknologi med modularitet i 3 dimensjoner fra det EU definerer som TRL 7 til TRL 9 (Threshold level) – noe som Drenstig forklarer betyr at de er klar for kommersiell oppskalering.

- Vi gjennomfører også EU-prosjektet AUTOHATCH som har utviklet automatiserte løsninger for klekkeridelen. Dette inkluderer teknologi for å telle yngel som klekkes med 100 % nøyaktighet, fordelingskurven (tid og antall) av yngel under klekking, sier Drenstig, som påpeker at det ikke finnes verken teknologi eller informasjon om dette fra før.

Selskapet utfører også sortering av ulike yngelstadier utav inkubatorene deres, og er i ferd med å ferdigstille automatisk innsett av IV stadie yngel i enkeltbur, som er et eget robotiseringssystem.

- Vi har også utviklet en fôringsrobot som fôrer med en ekstremt høy grad av nøyaktighet, ned til 1 pellet på 2 mm, som doserer 1 pellet til hvert bur. Roboten er også fleksibel og kan fôre flere pellets i hvert bur, eller at vi enkelt bytter ut doseringsenheten til å fôre med større pellets til større dyr, forklarer han.

Fôrfaktoren ligger på 1,2 – 1,3 men her påpeker han de jobber med optimalisering av de ulike diettene som de får fra de første larvestadier og frem til salgbar størrelse.

- Vi skal gjøre forsøk med et høyere innhold av vegetabilske ingredienser siden hummer er en omnivor art, noe som kan medføre at vi ikke legger mer press på marine ingredienser enn nødvendig og øker ytterligere vår bærekraftsprofil, noe som selskapet er opptatt av, sier han avslutningsvis.