Firda skriver at de er svært bekymret over regjeringens forslag om innføring av grunnrentebeskatning.
Firda skriver at de er svært bekymret over regjeringens forslag om innføring av grunnrentebeskatning.

Firda varsler midlertidig investeringsstans

Med bakgrunn i regjeringens forslag om grunnrentebeskatningen foregående uke innfører Firda Seafood Group midlertidig investeringsstans på alle nye prosjekter.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet fører seg dermed inn i rekken av norske havbruksselskap som har stanset investeringene etter regjeringens forslag om grunnrenteskatt.

- Dette gjelder hovedsakelig investeringer oppstrøms og nedstrøms oppdrettsvirksomheten innen bearbeiding og foredling, settefisk og postsmolt samt i lukket teknologi med en samlet investeringsramme på i størrelsesorden en mrd. Investeringer som kunne gitt 65 nye kystarbeidsplasser i perioden, skriver selskapet.

Firda skriver videre at de er svært bekymret over regjeringens forslag om innføring av grunnrentebeskatning.

- Regjeringen signaliserer, igjen, en uforutsigbarhet i næringen som gjør det vanskelig å forholde seg til fremtiden. Det rammer investeringsevne og - vilje, og til syvende og sist vil det ramme utviklingen av lokalsamfunn og distriktsarbeidsplasser.

- En trussel for evnen til å satse

Selskapet mener det fortsatt er tidlig å si hva de faktiske påvirkningene ordningen vil ha for Firda og for lokalsamfunnet, men slik forslaget fra finansdepartementet er utformet nå, vil Firdas finansielle handlingsrom som skapes fra sjøproduksjon skattlegges med 62 prosent.

- Med dagens satser for selskapsskatt, formuesskatt, utbytteskatt, eiendomsskatt, produksjonsavgift, andre avgifter og regjeringens nye forslag for grunnrentebeskatning på toppen blir det totale skattetrykket opp mot 85 %, skriver Fira.

Samtidig understreker selskapet at regjeringen har redusert deres produksjonsrettigheter med samlet 12 % gjennom trafikklyssystemet.

- Dette forverrer ytterligere selskapets muligheter til å forsvare nye, og allerede gjennomførte investeringer. Samlet sett utgjør regjeringens politikk en trussel for vår evne til å satse på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger, både innenfor oppdrettsproduksjon og foredling.

Konsekvenser i hele selskapet

- Oppdrett er mer enn bare oppdrett. Det er svært mye landbasert industri, oppstrøms og nedstrøms som vil lide av regjeringens uansvarlige og uforutsigbare politikk. I Firda ligger 2/3 av arbeidsplassene oppstrøms og nedstrøms selve oppdrettsvirksomheten som regjeringen angriper. Det er også her de største investeringsbehovene ligger i fremtiden. En innføring av grunnrente vil få konsekvenser i hele vårt integrerte selskap, mener de.

Firda skriver at havbruk gir store positive ringvirkninger i kystsamfunn både direkte og indirekte. Det gir grunnlag for lokalbutikker, frisører, skoler, barnehager, helsetilbud mm. Det gir grunnlag for lokale leverandører og entreprenører.

- Ved grunnrenteskatt vil ikke bare arbeidsplasser i oppdrettsnæringen settes i fare, men alle tilhørende arbeidsplasser. Samtidig vil det bli langt mer krevende å tilby trygge stabile gode arbeidsplasser som gir arbeidsfolk trygghet for å bygge og bo i distriktene. Det er en reversering av en over år positiv utvikling som vil gi oss et fattigere lokalsamfunn.

- Samtidig står Firda ved våre forpliktelser ovenfor leverandører og lokalsamfunn ved å gjennomføre alle igangsatte prosjekt for periodene 2022-2023 innen brønnbåt, bearbeiding og settefisk med en samlet investeringsramme på 1 mrd, heter det avslutningsvis.