Levering av fisk fra Fishglobe til brønnbåt.

Gjennomførte første deluttak av postsmolt

I løpet av april vil det ha blitt levert 2,5 millioner postsmolt med Fishglobe-teknologi. For første gang har nå selskapet fått testet og verifisert et vellykket deluttak av fisken.

Publisert

Fishglobe-teknologien ble startet for å få til oppdrett av laksen i lengre tid i beskyttet miljø før den kom i åpne merder. Nå har selskapet for første gang fått gjennomført en leveranse der de har levert bare deler av populasjonen fra de semi-lukkede enhetene.

Tor Magne Madsen i Fishglobe forteller fornøyd til Kyst.no at leveransene gikk kjempebra.

- I løpet av 4 timer hadde vi levert deluttak fra begge globene. Det gikk ut 95 000 fisk med en snittvekt på 800 gram fra globe 2 (den nyeste) og 57 000 fisk med snittvekt på 620 gram fra globe 1, påpeker han.

Testet for første gang

Levering av postsmolt fra Fishglobe til brønnbåt ved hjelp av et innvendig overtrykk i tanken.

Madsen sier selskapet kjørte deluttak av fisken på samme måte som når de leverer hele gruppen.

- Dette fungerer ved at vi lukker lukene og ventilene og trykker opp et lite innvendig overtrykk som gjør at fisken rolig trenges over i brønnbåt. Det er første gang vi har testet ut deluttak og dette viser at en effektiv og skånsom levering av fisk øker fleksibiliteten til globen som brukt til postsmolt, understreker han.

Ryfish, som er Fishglobe sitt søsterselskap, har avtale om leveranse av postsmolt til Grieg Seafood Rogaland. Selskapet hadde muligheten til å hente ut det antallet som passer i en merd for dem nå, før resten av fisken i globene vil bli levert til selskapet rundt 1 april.

Viser bra vekst

Madsen forteller at det nå står igjen ca 200 000 fisk i globe 1 som skal stå til den blir ca 1000 gram. Det står også igjen 230 000 i globe 2 som skal tas opp til ca 900 gram.

- Gruppene var ulik i størrelse når de kom og derfor vil også størrelsen på leveransetidspunktet være ulikt. Det ble til sammen satt inn ca 300 000 i hver av globene midtveis i oktober.

Videre kan han fortelle at fisken har vokst utrolig bra i vinter og derfor var et deluttak nødvendig for å unngå å overgå maks kapasitet på 75 kg/m3.

- Fishglobe er en av de lukkede teknologiene som går høyest på tetthet. Dette kan vi gjøre da vi skifter ut vannet på ca 25 minutter og har god sirkulasjon som gir et godt miljø for fisken.

Tor Magne Madsen i Fishglobe. Foto: Privat.

Ser til utlandet

- Hvor mye har dere produsert til nå i Fishglobe?

- Når vi leverer i april så har vi produsert over 2,5 millioner postsmolt siden første innsett sent i 2019. Dette har vi klart uten lusebehandling og uten rømming. To av hovedårsaken med Fishglobe var nettopp dette, unngå lus og produsere en sterk og robust postsmolt.

Avslutningsvis understreker Madsen at de venter i spenning på miljøteknologiordningen til regjeringen. I høst skulle det komme før jul, i januar var det kun uker igjen.

- Vi undres over at det skal være så stor treghet med en sak som det er stor politisk enighet blant alle partier. Dette gjør at de mulighetene vi nå jobber med ligger utenfor landets grenser og vi er positive på et kommersielt gjennombrudd i første halvdel i 2023, forteller han.