Strømkostnadene til landbasert produksjon av både yellowtail kingfish og laks har steget dramatisk det siste året. Det er en byrde yellowtail bærer best, mener CEO Bernt-Olav Røttingsnes i Nordic Aquafarms.
Strømkostnadene til landbasert produksjon av både yellowtail kingfish og laks har steget dramatisk det siste året. Det er en byrde yellowtail bærer best, mener CEO Bernt-Olav Røttingsnes i Nordic Aquafarms.

- Kan tåle høyere strømpriser med yellowtail kingfish

Høye strømpriser påvirker havbruksnæringen i Sør-Norge. For Fredrikstad Seafoods så kan bytte fra laks til yellowtail kingfish ha kommet på et særdeles godt tidspunkt.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i år ble det kjent at Fredrikstad Seafoods endrer sitt landbaserte lakseoppdrett til produksjon av yellowtail kingfish. Selskapet har allerede produsert arten i anleggene sine i Danmark, og selskapet ønsker nå å starte med denne type produksjon også i Norge, og går samtidig da bort fra laksen.

Så langt har selskapet fått godkjent yellowtail-produksjonen av Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet og de venter nå på siste godkjennelser før de kan fullføre endringen. Selskapet forventer å være i gang med produksjon av den nye arten i Fredrikstad i løpet av 2023.

- Markedet har bare utviklet seg

Yellowtail Kingfish

Yellowtail Kingfish
  • Yellowtail Kingfish kalles også Yellowtail Amberjack og heter Seriola lalandi på latin.
  • En pelagisk stimfisk naturlig tilørede på den sydlige halvkule.
  • Arten har I de siste årene blitt lansert som en egnet kandidat for akvakultur.
  • Arten har forsøksvis vært prøvd som oppdrettsart i Australia og New Zealand, både i merder i sjøen og på land uten stor kommersiell suksess.
  • Arten produserer for tiden i Danmark (på land), Chile (i sjø), i Tyskland (på land) og i Nederland (på land). I sistnevnte land driver The Kingfish Company, og disse planlegger også et stort anlegg i Maine, USA. Per i dag selges det meste av yellowtail kingfish til det japanske restaurant­markedet for som sashimi.

Kilde: Wikipedia. Foto: Nordic Kingfish/Nordic Aquafarms

CEO Bernt-Olav Røttingsnes i Nordic Aquafarms har tidligere fortalt Kyst.no at selskapet vil gå bort fra landbasert laks i Norge på grunn av lønnsomheten.
CEO Bernt-Olav Røttingsnes i Nordic Aquafarms har tidligere fortalt Kyst.no at selskapet vil gå bort fra landbasert laks i Norge på grunn av lønnsomheten.

På anlegget i Fredrikstad produserer de i dag fortsatt laks. CEO Bernt-Olav Røttingsnes i Nordic Aquafarms forteller til LandbasedAQ at konverteringen ikke vil være komplisert, da oppsettet på anlegget vil være likt.

- Den eneste forskjellen er at vannet på yellowtail skal ligge på 20-24 grader mens laksen ligger på 12-13 grader. Denne varmeforskjellen gjør at kWh per kilo fisk vil være lavere på yellowtail enn laksen, da man slipper å bruke mye energi på å kjøle vannet, understreker han.

Røttingsnes forteller at det er en noe høyere fôrkostnad per produsert kilo på yellowtail, men påpeker at en stor andel av kostnadene i et landbasert anlegg er faste, slik at å øke antall tonn i anlegget vil gi lavt utslag på driftskostnadene.

- Yellowtail vokser mye raskere enn laks så vi forventer å ha økt produksjon, noe som vil trekke de totale driftskostnadene ned. Så totalt sett er det ikke sikkert at produksjonskostnadene vil være noe høyere. Sånn som markedet er nå, så har det jo bare utviklet seg og blitt sterkere og sterkere. Nå ligger prisene mellom 150-170,- kroner kiloen på yellowtail. Så du har noen helt andre marginer per kilo enn det man kan se for seg på laks.

Strømkostnader per kilo fisk i landbasert anlegg med gitte forutsetninger.

Strømpriser per kilo fisk20222020
kWh per kilo (laks)5,55,5
kWh per kilo (yellowtail)4,54,5
Strømpris kWhNOK 6NOK 0,20
Pris per kilo (laks)NOK 33NOK 1,1
Pris per kilo (yellowtail)NOK 27NOK 0,9

Resonnementet er basert på mengde kWh per kilo fisk oppgitt av Nordic Aquafarms, samt typiske strømpriser for Sør-Norge i 2020 og nå.

Merker kraftig økning

Som Kyst.no har skrevet om tidligere har de høye strømprisene i Sør-Norge påvirket utgiftene i havbruksnæringen i stor grad. Røttingsnes forteller dette er noe de naturligvis også har merket.

- Det er klart at vi har sett en kraftig økning, både i Danmark og i Norge. I 2020 når vi startet produksjonen i Fredrikstad var gjennomsnittsprisen på 20 øre og nå ser man dessverre noen helt andre priser.

Han forteller at de ikke har tatt noen direkte grep som følge av strømprisene, men sier de, som alle andre selskap, prøver å se på måter de kan bruke mindre energi på, og de vurderer nye muligheter, som for eksempel å installere solcellepanel på taket.

- Jeg forventer at regjeringen kommer med tiltak for å avbelaste industrien. Hvis det skal være industri i Norge fremover så må det være levelige kostnader. Industrien må være forberedt på at man må omstille seg en del, gjøre tiltak og bruke mindre, men skal man komme dit så trenger nok en stor del av norsk industri hjelp underveis, understreker han.

Kan tåle høye priser med yellowtail

Røttingsnes er usikker om regjeringen vil innføre en makspris eller støtteordning, men han forventer at tiltak kommer snart. Selv sier han at med å gå over til produksjon av yellowtail så kan selskapet tåle enda høyere strømpriser, men med laks så er det et annet bilde, påpeker Røttingnes.

Han mener det var et godt tidspunkt for selskapet å legge om produksjonen til den mer eksotiske arten.

- Noen ganger så viser det seg at timingen er god, og for oss så tror jeg vi kan si at timingen for å gjøre bytte til yellowtail kommer til å bli et fantastisk bra valg for selskapet fremover, avslutter han.