GreenFox Marine AS har nå kommet langt i å også kunne bruke deres KI-teknologi for bedre fiskevelferd, der de kan avdekke og klassifisere flere alvorlige tilstander på et tidlig tidspunkt.

Avdekker helseutfordringer tidlig, med ultralyd og kunstig intelligens

Stjørdalsbedriften GreenFox Marine har gjennom flere studier avdekket ulike typer sykdom på et tidlig stadium hos fisk, ved hjelp av ultralydteknologi og kunstig intelligens.

Publisert Sist oppdatert

Oppdagelsen gjør det blant annet mulig å iverksette tiltak som kan hindre at alvorlig sykdom utvikler seg i sjøfasen.

Daglig leder Erling Aspen sier i en pressemelding at GreenFox Marine snart tilbyr kartlegging av fiskehelse, som en integrert del av kjønnssorteringsprosessen de allerede har lansert til markedet.

Gode resultater 

Særlig én sykdom har fått mye oppmerksomhet fra GreenFox-teamet.

- Så langt har vi jobbet mest med nefrokalsinose (nyreforkalkning), som er et utbredt problem hos oppdrettsfisk. Tilstanden forårsaker forstyrrelser i nyrefunksjonen, som gjør fisken mer utsatt for sykdom og død. Avdekkes dette tidlig kan avbøtende tiltak gjennomføres, forklarer Aspen.

Resultatene fra testene har vært svært oppløftende.

Sorterings prosessen.

- Etter grundig testing kan vi bekrefte at ultralyd og KI-teknologien vi allerede bruker til kjønnssortering, er godt egnet til å avdekke sykdommen på et tidlig stadium. Vi ser også at vi med ultralyd kan finne avvik før man kan se det med det blotte øyet. Når nefrokalsinose blir diagnostisert kan oppdretter raskt iverksette tiltak, sier Aspen.

Ikke-dødelig undersøkelse

Det finnes i dag ingen andre gode verktøy for å avdekke nefrokalsinose hos fisk, utenom å skjære opp fisken.

- Dissekering er en svært tidkrevende prosess og medfører tap av fisk. I tillegg må den som gjennomfører testen ha nødvendig ekspertise. Ultralyd-metoden gjør at testene kan gjennomføres maskinelt og uten å må ta livet av fisken, forteller Aspen.

Flere kjente utfordringer under lupen

Det er ikke bare nyreforkalkning som kan avdekkes ved bruk av ultralyd og KI. Flere kjente utfordringer i næringen er under lupen hos GreenFox Marine.

Daglig leder Aspen forteller at de også har kommet langt i kartleggingen av både hjertehelse og tidlig kjønnsmodning. Arbeidet er nå i en testfase.

- Vi har stor tro på at vår metode kan bidra til en vesentlig reduksjon i fiskedød, samt forbedre dyrevelferden. Prosedyren er også svært effektiv, i tillegg til å være skånsom og lite stressende for fisken, forsikrer Aspen.

Styrket staben innen KI og ultralyd

Det siste året har GreenFox Marine utvidet og styrket staben, for å kunne videreutvikle produktene samtidig som de møter den store etterspørselen.

- Vi selger mange kjønnssorteringsmaskiner. Vi er stolte over å kunne vise til et svært kompetent team som jobber mye med kunstig intelligens og ultralyd, avslutter Aspen.