Inne i Sterling sitt nye klekkeri og påvekstanlegg for yngel på Talgje.

Kjøper og overtar Rensefiskgruppens anlegg

Sterling Holding og Rensefiskgruppen, med majoritetseier Grieg Kapital, har blitt enige om at Sterling kjøper og overtar Rensefiskgruppens anlegg på Talgje.

Publisert Sist oppdatert

Sterling Holding AS er eier av Sterling White Halibut AS, Sterling Processing AS, Sterling Aqua Logistic AS (50%) og Sterling Breed AS.

- Dette er en viktig milepæl for Sterling sine planer for videre vekst og ekspansjon for oppdrett av kveite i Ryfylke regionen. Stamfisk og yngelproduksjon er vår viktigste ressurs for å oppnå en økt bærekraftig produksjon av Sterling kveite, skriver selsakpet.

Sterling sitt nye klekkeri.

Anlegget på Talgje er bygget i 2017 og rommer et klekkeri og infrastruktur for oppvarming av vann og påvekst av yngel opp til 350 gram. Det vil bli foretatt tilpasninger av anlegget til oppdrett av kveite. Sterling vil med anlegget på Talgje få ett nytt klekkeri i tillegg til eksisterende klekkeri i Rørvik. Sterling Breed AS er etablert som et eget selskap i Sterling konsernet, som på sikt vil omfatte all stamfisk, klekkeri og yngelproduksjon i Sterling. 

- Sterling planlegger å produsere over 3 millioner yngel i løpet av 2025. Det planlegges ytterligere utvidelse av anlegget på Talgje med et påvekstanlegg som skal kunne gi en økt produksjon på 5 000 tonn kveite.

Klekkeri i Rørvik

Sterling er i dag verdens største oppdretter av kveite. Selskapet har investert i hele verdikjeden og har en komplett verdikjede fra stamfisk til foredling av kveite i Mekjarvik. Sterling åpnet i 2022 sin egen foredlingsfabrikk som er spesialtilpasset for kveite.

Det planlegges ytterligere utvidelse av anlegget på Talgje med et påvekstanlegg som skal kunne gi en økt produksjon på 5 000 tonn kveite.

Bærekraft er en av de viktigste grunnpilarene i virksomheten. Kveite har ingen luseproblematikk (slik som laksen sliter med), og det er derfor ingen lusebehandling i hele kveitens levetid. Sterling har eksistert siden 2001 og har aldri opplevd noen rømming av fisk fra våre merder.

Sterling har i dag, etter kjøp av Talgje 4 lokasjoner på land og 3 sjølokasjoner, i tillegg til slakteri/foredlingsfabrikk i Mekjarvik. Det arbeides med å få på plass ytterligere sjølokasjoner i løpet av 2025. Selskapet arbeider samtidig med en plan for utvidelser på Helland (landanlegg). Sterling vil etter en utvidelse på Helland ha en samlet MTB på over 17 000 tonn. Sterling vil produsere 1 700 tonn kveite i 2024, som økes til 3 000 tonn i 2025. Det søkes om nye sjølokasjoner for kveite i Ryfylke og andre regioner fremover for å kunne oppnå vår målsetting om en produksjon på over 10 000 tonn i 2030 med en investeringsplan på over 1 milliard i nye sjøanlegg og utvidelser av eksisterende landanlegg i Ryfylke. Dette vil gi positive ringvirkninger, både når det gjelder arbeidsplasser og leverandørindustrien.

Rensefiskgruppen bygget anlegget på Talgje i 2016 som hjørnesteinen i selskapets vekststrategi, og da anlegget sto klart var det et av de største og nyeste rognkjeksanleggene i Norge.

- Styret er fornøyd med å få til et salg av anlegget på Talgje, som skal leve videre som et viktig settefiskanlegg for Sterling og bidra til økt aktivitet i regionen. Dette salget er en del av styrets strategi for å realisere eiendelene i selskapet, sier Thomas T. Grieg, Styreleder i Rensefiskgruppen og Investeringsdirektør i Grieg Kapital.

Grieg Kapital har vært majoritetseier i Rensefiskgruppen (gjennom Grieg Holdings II AS) siden opprettelsen av selskapet i 2012. Grieg Kapital er et aktivt investeringsselskap i Grieg Gruppen som investerer i akvakultur og teknologi.