Selv om det ikke ligger i grunnrenteforslaget til regjeringen, så ønsker Loppa kommune å innføre grunnrenteskatt på landbasert produksjon.

Vil skattlegge torsk og landbaserte anlegg

Loppa kommune ønsker at det er flere som skal betale grunnrenteskatt i havbruksnæringen.

Publisert Sist oppdatert

Loppa kommune ligger i Finnmark. Den grenser mot Hasvik i nord, Alta i øst og sør, og Kvænangen i sør.

Loppa er en av kommunene som har levert høringssvar i forbindelse med regjeringen sitt forslag om grunnrenteskatt. Der skriver de at de er positiv til grunnrenteskattten, som de mener vil føre til at kommunene får overført mer av verdiskapingen som skjer i kommunen.

- Vi mener at kommuner som stiller sine arealer til disposisjon må få hovedvekten av skatteinntektene som blir skapt.

Kommunen sier seg ikke fornøyd med bare skatt på laks og ørret i sjø.

- Grunnrenteskatten bør også inkludere torsk og landbaserte anlegg, mener de.

Nøye gjennomgang

Videre skriver de at størrelsen på grunnrentesatsen bør vurderes, hvorvidt en gradvis innføring er hensiktsmessig og de mener eventuelle andre vesentlige faktorer bør vurderes, som eksempelvis produksjonsavgift.

- Innretningen av ordningen må gjennomgås nøye og det må være gode prosesser sammen med næringen, leverandørindustri og andre berørte aktører som kommunene, skriver de i sitt høringssvvar.