En av Ice Fish Farm sine lokaliteter.

Har forbedret overlevelsen til smolten

Ice Fish Farm viser i tredje kvartal til en betydelig økning i biomassen og forbedret oveføring av smolt til sjø.

Publisert Sist oppdatert

I tredje kvartal 2023 rapporterer Ice Fish Farm om en operasjonell EBIT på 3,5 millioner kroner. Noen av høydepunktene var som følger:

• 18,21 EBIT/kg for konsernet, begrenset slaktevolum på 193 tonn. 

• Biomassen økte med 6 572 tonn (76 %) i kvartalet til 15 174 tonn ved utgangen av tredje kvartal. 

• God biologisk produksjon i kvartalet og god tilstand. 

• Smolt-overføring med betydelige forbedringer, 50 % lavere dødelighet sammenlignet med 2022. 

• Flytting av slakting fra fjerde kvartal 2023 til første kvartal 2024 av 1 500 tonn for å oppnå høyere priser. Totalvolumet for 2024 økes til 21 500 tonn. 

• Salg gjenopptatt med kontrakter (30 %) og en oppnådd pris på 86,8 NOK/kg.

Ice Fish Farm AS er et holdingselskap som eier 100 % av aksjene i Fiskeldi Austfjarða hf, 100 % av aksjene i Laxar Fiskeldi ehf, 100 % av aksjene i Rifós hf (Smolt-anlegg) og 66,7 % av aksjene i Búlandstindur ehf (Slaktestasjon). 

Ice Fish Farm har en fullintegrert verdikjede som kontrollerer alle trinn fra klekkeri til salg. Ice Fish Farm har sitt hovedkontor på Island.

Total omsetning i Q3 2023 beløp seg til 23,7 millioner kroner. (178,4 millioner kroner), mens den operative EBIT før rettferdig verdi-justering av biomassen var 3,5 millioner kroner. (1,2 millioner kroner). Slaktingen ble gjenopptatt i september. Slaktet volum i Q3 kom på 193 tonn (1 946 tonn). Konsernets operative EBIT per kg for Q3 2023 var 18,2 kroner (7,0 kroner). Gjennomsnittsprisen i kvartalet beløp seg til 86,8 kroner per kg. Salg gjennom faste kontrakter påvirket positivt prisoppnåelsen i løpet av kvartalet, skriver de.

Når ikke målet

Ice Fish Farm skriver at balansen til selskapet er solid med en egenkapitalandel på 66,2 % ved utgangen av Q3 2023. 

Investeringer i løpet av Q3 beløp seg til 51 millioner kroner. 

- Hoveddelen av investeringene i kvartalet var rettet mot forbedringer i våre smolt-anlegg. Investeringene hittil i 2023 beløp seg til 135,3 millioner kroner. Capex-budsjettet for 2023 var estimert til å nå 200 millioner kroner og 210 millioner kroner i 2024. Oppdatert Capex-prognose indikerer at investeringene ikke vil nå 200 millioner kroner i 2023. Dette skyldes forsinkelser i investeringsprosjekter som er flyttet fra 2023 til 2024. Totale prognostiserte investeringer for 2023–2024 på 410 millioner kroner fokuserer hovedsakelig på å forbedre driftsytelsen og nå en stabil produksjonskapasitet på 30 000 tonn. Investeringene forventes å nå normale nivåer etter 2024, uttaler de.

Videre skriver de at planen for smolt-produksjonen er å fortsette å forbedre robustheten til smolten.  Fokuset er å forbedre fiskens forhold på land og utnytte produksjonskapasiteten. Dette mener de vil styrke produksjonen på land og til sjøs. 

- Robust smolt gjør det bedre i sjøen, og vi forventer å se en tydelig forbedring i overlevelse, fôromsetningsforhold og vekst. Utsett av smolt for 2023 var rundt 5,4 millioner med en gjennomsnittsstørrelse over 300 gram. Størrelsene varierer fra 100 gram til 1 kilo, og omtrent 1 700 tonn smolt blir satt ut. Overføringen fra smoltstasjonene forbedret seg som forventet, med omtrent 95 % overlevelsesrate etter 60 dager til sjøs. 

- Dette er en betydelig forbedring fra fjorårets smolt-utsett. Dette er resultatet av forbedret kvalitet på smolten og nøye tilpasninger til hvordan vi håndterer fisken fra tankene til brønnbåten. God utnyttelse av brønnbåten har redusert kostnadene ved smolt-overføring, melder de.

Ny vaksine

Ice Fish Farm skriver at de også i Q3 2023 begynte å bruke en oppdatert og forbedret vaksine for Moritella viscosa for å ytterligere forbedre beskyttelsen mot vintersår. Denne vaksinen er skreddersydd for Ice Fish Farm og islandske forhold. 

- Vi ser på muligheter for å redusere antallet smolt for å få større smolt om høsten. Med oppdateringer og investeringer i smolt-stasjonene sikter vi på å produsere omtrent 7-8 millioner smolt med gjennomsnittsstørrelse på 400 gram om våren og høsten. Dette vil øke utnyttelsen av lokalitetene til sjøs, redusere tiden til sjøs og redusere risikoen, skriver de avslutningsvis.