Pilotanlegget på Havlandet i Florø har nå en årlig tillatelse på 200 tonn MTB. Langtidsplanen er å bygge et landbasert oppdrettsanlegg med storskala produksjon fra 2026.
Pilotanlegget på Havlandet i Florø har nå en årlig tillatelse på 200 tonn MTB. Langtidsplanen er å bygge et landbasert oppdrettsanlegg med storskala produksjon fra 2026.

Jevnt lys i dypet bedrer fiske­velferd og reduserer kjønns­modning

Anlegget bruker i utgangs­punktet kun overflatelys, men observerte at laks samlet seg tett sammen nede i de mørkere delene av tanken. Nå har de installert nye undervanns­lys og melder om lav dødelighet.

Publisert Sist oppdatert

Høsten 2020 mottok INC Group, som eier Havlandet, 1,5 millioner euro fra Innovasjon Norge til å bygge et landbasert RAS-anlegg, og fikk en tillatelse for en MTB på 200 tonn. Langtidsplanen er å bygge et landbasert oppdrettsanlegg med storskala produksjon av 20-25 000 tonn laks fra 2026. Nå har Havlandet i samarbeid med selskapet Signify installert undervanns LED lys fra Phillips i pilotanlegget på Havlandet i Florø. Lysforbedringer skal stimulere vekst, unngå kjønnsmodning og beholde laksen sunn.

Lite lys er en stor utfordring

Driftsleder Fredrik Grahl-Jacobsen forklarer at de i utgangspunktet brukte kun overflatelys til RAS-anlegget, men observerte da at laksen samlet seg tett sammen nede i de mørkere delene av tanken, på cirka tre meters dybde.

- Vi ønsket å generere mer jevnt lys i bunnen av tankene, da dette undertrykker kjønnsmodningen til laksen. For at laksen ikke skal kjønnsmodne trenger de nok lys til at sommerforholdene blir etterlignet. Fisk oppfatter naturlig lys annerledes enn mennesker, og for mye rødt i lyset lys kan føre til mer stresset laks, og også gi mer algevekst i karene, forklarer Grahl-Jacobsen.

Den optimale belysningen for laks

Grahl-Jacobsen forteller at systemet gir mulighet for kontroll av lysene og gir innsikt i ytelsen. Lysene er nå på et 24-timers fast program.

- Fisken vokser raskt, og vi se at de er friske, og det er svært lav dødelighet.

Skreddersydd lysdesign

Salgssjef for Akvakultur i Signify, Steinar Grønnerud påpeker at det er avgjørende å unngå mørke flekker i tanken og for å redusere stress for laksen.

- Basert på kundens situasjon, dybden på tanken og vannkvaliteten, vil vi utvikle en belysningsplan der lyset er så jevnt som mulig. I større tanker og på mer enn 4,5 meters dyp, bør undervannsbelysning vurderes som et tillegg til overflatebelysning. En lett mengde på 1000 lux på overflaten og minimum 10 lux i bunnen av systemet sikrer optimal fordeling av lyset.

- Når laksen får lys over lengre perioder vil den spise mer og vokse raskere. Belysningen kan dimmes helt ned til 0,3 % ved behov uten lysflimring. Flimring, plutselige forstyrrelser og ikke-naturlig fotoperiodisk oppførsel kan gjøre fisken stresset, som øker kortisolnivået til fisken og dermed utgjør fiskens velferd, avslutter Grønnerud.

Fakta om Signify

Signify har jobbet med lys for fiskeoppdrett i over 10 år, basert på mye forskning på dette området. Det pågår forskningssamarbeid med Havforskningsinstituttet i Bergen, Universitetet i Shanghai og University of Sterling i Skottland, der ph.d.- studenter arbeider innen akvakultur. Fem prosent av Signifys inntekter går tilbake til R&D.