Flere oppdrettere inn på eiersiden i Kvarøy Smolt

Kvarøy Fiskeoppdrett melder de inngår strategisk partnerskap med Kobbvåglaks og Seløy Sjøfarm for sitt heleide datterselskap Kvarøy Smolt. 

Publisert Sist oppdatert

Kvarøy Fiskeoppdrett skriver i en pressemelding at de er glade for å annonsere at man har inngått et strategisk partnerskap med Kobbvåglaks AS («Kobbvåglaks») og Seløy Sjøfarm for sitt heleide datterselskap Kvarøy Smolt AS. 

Transaksjonen gjøres i form av et kombinert aksjesalg fra Kvarøy og enemisjon i Kvarøy Smolt. Etter transaksjonen vil Kvarøy, Kobbvåglaks og Seløy ha et eierskap på henholdsvis 50 %, 25 % og 25 % i Kvarøy Smolt.

To nye eiere inn i Kvarøy Smolt

Kvarøy Smolt er lokalisert i Mo Industripark, i Mo i Rana, og har gjennomgått betydelige oppgraderinger de siste årene med totale investeringer på mer enn 300 millioner kroner.

Kapasiteten til anlegget tilsvarer en årlig produksjon på ca. 9 millioner smolt, med mulighet for ytterligere utvidelser med de lisensene som selskapet har i dag.

Kvarøy Smolt har en sterk miljøprofil gjennom blant annet bruk av spillvarme fra tungindustrien på Mo Industripark, noe som sørger for en miljøeffektiv oppvarming av vannet i anlegget. Anlegget er også fullsertifisert med blant annet sertifiseringer fra ASC,

Global G.A.P., Best Aquaculture Practices og Whole Foods.

Det nyetablerte partnerskapet gjør at Kvarøy Smolt styrker eiersiden i selskapet med solide og langsiktige eiere som forventes ål bidra positivt til den videre utviklingen av selskapet.

– Vi er veldig fornøyde med å få inn Kobbvåglaks og Seløy inn på eiersiden i Kvarøy Smolt. Dette er to gode oppdrettere som vi kjenner godt, som vi har stor tillit til, og som vil kunne tilføre selskapet mye positivt både på kort og lang sikt, sier Alf-Gøran Knutsen, administrerende direktør i Kvarøy Fiskeoppdrett.

Daglig leder, Alf-Gøran Knutsen sier Kvarøy Fiskeoppdrett er fornøyd med å få Seløy og Kobbvåglaks inn på eiersiden i Kvarøy Smolt.

Gjermund Olsen til, styreleder i Kvarøy Smolt legger til at de kjørte en prosess hvor det var flere interesserte underveis, men dette var det optimale utfallet for dem. 

– Kobbvåglaks og Seløy er akkurat slike partnere vi ønsket oss, og som tilfører selskapet både langsiktighet og industriell kompetanse, noe som vil være positivt for både ansatte og fisken, sier Olsen. 

Administrerende direktør i Kobbvåglaks Jan- Terje Mikalsen sier de ser frem til partnerskapet. 

– Det har vært strategisk viktig for oss å sikre smolttilgang fra et godt og driftssikkert anlegg, noe vi opplever at vi nå har fått til, sier Mikalsen. 

Jan Erik Jakobsen, administrerende direktør i Seløy Sjøfarm sier de mener anlegget leverer en smoltkvalitet og har et biosikkerhetsnivå som gjør at de er veldig glade for å inngå dette partnerskapet. 

– Vi tror også at vi skal kunne bidra positivt i den videre utviklingen av selskapet, legger han til. 

ABG Sundal Collier ASA var finansiell rådgiver til Kvarøy og Kvarøy Smolt i transaksjonen. Advokatfirmaet Haavind AS var juridisk rådgiver til Kvarøy og Kvarøy Smolt, mens Advokatfirmaet Wiersholm AS var juridisk rådgiver til Kobbvåglaks og Seløy.

Kvarøy Smolt:

  • Kobbvåglaks AS og Seløy Sjøfarm AS kommer inn på eiersiden i Kvarøy Smolt og vil som et resultat av transaksjonen ha en samlet eierandel på 50% av selskapet, mens Kvarøy Fiskeoppdrett AS holder de gjenværende 50%
  • Transaksjonen skjer gjennom en kombinasjon av aksjekjøp fra Kvarøy Fiskeoppdrett AS og en emisjon i Kvarøy Smolt AS
  • Partnerskapet sikrer at Kvarøy Smolt AS styrker eiersiden med nye langsiktige industrielle eiere som forventes å bidra positivt til den videre utviklingen av selskapet
  • Kvarøy Smolt AS har i dag kapasitet til å produsere ca. 9 millioner smolt, med mulighet for ytterligere utvidelse
  • ABG Sundal Collier ASA var finansiell rådgiver for Kvarøy Fiskeoppdrett AS og Kvarøy Smolt AS i transaksjonen