Illustrasjonsbilde av settefiskanlegg: Statsforvalternes tilsyn på det enkelte anlegg kan være uvarslet i forkant. Miljødirektoratet koordinerer aksjonen.

Gjennomfører landsdekkende tilsynsaksjon

Miljøforvaltningen har i år en landsomfattende tilsynsaksjon med landbasert oppdrett av fisk. Statsforvalterne vil kontrollere flest mulig anlegg.

Publisert Sist oppdatert

- Miljøforvaltningen har i år en landsomfattende tilsynsaksjon med landbasert oppdrett av fisk. Statsforvalterne vil kontrollere flest mulig anlegg, sier kommunikasjonsrådgiver i Miljødirektoratet Reidar Evensen til LandbasedAQ.

Kontrollene som de ti statsforvalterne skal gjennomføre, omfatter i utgangspunktet alle anlegg på land rundt om i landet.

Statsforvalternes tilsyn på det enkelte anlegg kan være uvarslet i forkant. Miljødirektoratet koordinerer aksjonen.

Se nye kommentarer fra seksjon for akvakultur, avløp og tiltak i sjø i Miljødirektoratet, lenger nede i saken.

Kontrollerer miljøkravene

Hensikten med aksjonen er å sjekke at bransjen følger opp kravene i miljøregelverket og tillatelser etter forurensningsloven. Bransjen har utviklet seg raskt og med stor grad av teknologiutvikling.

Det er stor variasjon i miljøkravene og hvordan anleggene er utformet. En del av tillatelsene er også av eldre dato. Målet med kontrollene er også å gi forurensningsmyndighetene mer kunnskap, slik at vi både kan veilede bransjen bedre og vurdere standardiserte vilkår.

Dette er første gang miljøforvaltningen har en landsdekkende tilsynsaksjon av landbasert akvakultur.

Til LandbasedAQ skriver seksjon for akvakultur, avløp og tiltak i sjø i Miljødirektoratet, dette om undersøkelsen:

- Interessen for landbaserte akvakulturanlegg har økt de siste årene, og bransjen har utviklet seg med produksjon av større fisk på land og bruk av ny teknologi. Vilkår i tillatelser etter forurensningsloven har også endret seg over tid. Det er statsforvalteren som er delegert myndighet etter forurensningsloven for akvakultur og som behandler søknader om tillatelser.

- Miljødirektoratet har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å vurdere behov og mulighetene for å standardisere krav til landbaserte akvakulturanlegg. I tillegg starter vi nå en nasjonal tilsynsaksjon rettet mot landbaserte akvakulturanlegg. Det er stor variasjon i akvakulturanleggene på land. Vi har sendt ut en spørreundersøkelse for å få et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere standardiserte krav og som forberedelse til tilsynsaksjonen, legger de til.

Miljødirektoratet har også sendt ut en spørreundersøkelse til alle landbaserte aktører med frist 14. april. Denne skulle videre kartlegge og gi statsforvalteren et bedre grunnlag for utvelgelsen av tilsynsobjekter, selv om det ikke er besvarelsen i seg selv som avgjør hvem som skulle få tilsyn. 

- Resultatene fra spørreundersøkelsen skal først og fremst brukes som et grunnlag for arbeidet med å utvikle standardiserte bestemmelser. Vi har derfor ikke lagt opp til å publisere noen resultater fra spørreundersøkelsen, svarer de.

Dette er første gang en slik undersøkelse blir gjort av departementet.

De understreker at undersøkelsen har ingenting med stopp i søknader for landbaserte anlegg å gjøre.

Dette er landbasert akvakultur

  • Totalt ca. 355 registrerte anlegg over hele landet.
  • Stor geografisk spredning, fra sør til nord, men flest anlegg i kystfylkene.
  • Omfatter produksjon av både laksefisk og marinfisk,
  • Alle stadier er inkludert – yngel-, settefisk-, stamfisk- og matfiskanlegg.