Sats Marint:

- Sterling White Halibut rigger seg for vekst, og bygger for tiden opp selskapets yngelproduksjon, forteller FoU-leder Børre Erstad på Sats Marint.
- Sterling White Halibut rigger seg for vekst, og bygger for tiden opp selskapets yngelproduksjon, forteller FoU-leder Børre Erstad på Sats Marint.

- Vekstpotensialet til kveiten er hinsides

Sats Marint: Børre Erstad FoU-leder i Sterling White Halibut sier at avlsarbeidet med kveite blir viktig fremover for utviklingen av arten, og påpeker at oppdrettsselskapet har rigget seg for vekst, der de sikter mot 10 000 tonn kveite i 2030.

Publisert

Sterling White Halibut er et fullintegrert kveiteoppdrettsselskap med hovedkontor på Randaberg, utenfor Stavanger, der de ble etablert i april 2001.

Seniorbiolog Børre Erstad som jobber som leder for forskning og utvikling i selskapet uttalte under Sats Marint konferansen i Bergen at selskapet har rigget seg for vekst, og satser på økt produksjon de neste årene.

Erstad sier at avlsarbeid blir veldig viktig fremover for kveiten.

Sterling White Halibut:

  • Er et kveiteoppdrettsselskap med hovedkontor på Hjelmeland i Ryfylke.
  • De har eget klekkeri i Rørvik i Trøndelag, påvekstanlegg i Vindafjord i Rogaland og sjøanlegg i Hjelmeland.

- Vi har plukket ut de største individene i sjø og bruker dem som stamfisk. I 2023 skal vi fatte et vedtak om hvordan vi skal gjøre dette arbeidet videre. Avl er svært viktig for utviklingen. Vekstpotensialet til kveiten er hinsides, og avl må derfor jobbes med, påpekte han.

- Bra utvikling

Til Kyst.no forteller han at markedet for kveite er veldig bra.

- Folk ønsker mer kveite, og produksjonen vår går som forventet. Det er en mer homogen biomasse på sjø pga «all female» produksjon, som har hatt en veldig bra utvikling de senere årene.

Han påpeker at i 2022 slakter de ut på en mindre stående biomasse.

- Vi har et mindre varelager, men slakter like mye som før. Det utløser at vi tjener penger og kan investere mer i selskapet, forteller han.

For å oppnå best mulig fiskevelferd på fisken gjør selskapet screening av stamfisk for å hindre sykdomsutbrudd i starfôringsfasen.

- Vi har også appetittfôring av fisk og bruker hyllesystemer i merdproduksjonen for å øke arealtilgangen til kveiten, sier han.

Rigger seg for vekst

Erstad opplyste på konferansen at styret i Sterling White Halibut har satt et mål om en produksjon på 10 000 tonn kveite i 2030, og at de skal produsere rundt 1300-1400 tonn av flatfisken de neste årene. Utfordringen fremover mener han er å øke kapasiteten ytterligere for å nå selskapets mål, og det jobber selskapet for fullt med.

Sterling White Halibut har ambisjoner om å øke yngelproduksjonen kraftig og bygger ut et nytt anlegg i Rørvik som skal starte opp over nyttår.
Sterling White Halibut har ambisjoner om å øke yngelproduksjonen kraftig og bygger ut et nytt anlegg i Rørvik som skal starte opp over nyttår.

- Vi øker blant annet yngelproduksjonen kraftig ved et nytt påvekstanlegg i Rørvik som skal i gang en gang like over nyttår. I år skal vi produsere 790 000 yngel og til neste år skal dette øke til 1 200 000 yngel, sier han.

Magne Torgersen, administrerende direktør i selskapet har tidligere uttalt at selskapet planlegger å produsere 1400 tonn av flatfisken i år, og ønsker å øke dette de neste årene.

- Dette er for å klargjøre for en solid produksjonsvekst fremover, sa Torgersen.

- På jakt etter nye tillatelser

Fokusområdet fremover påpeker Erstad blir å utvide landkapasitet og nye sjølokaliteter, samt utvidelse av eksisterende anlegg.

Kveiteprodusent har planer om å øke produksjonen de neste årene, og vil i år produsere rundt 1400 tonn av flatfisken.
Kveiteprodusent har planer om å øke produksjonen de neste årene, og vil i år produsere rundt 1400 tonn av flatfisken.

- Vi er ute i forskjellige kommuner og ser etter nye tillatelser vi kan ta i bruk. Vi har blant annet sett på eksisterende tillatelser som ikke er i bruk og vi har et par av disse i syne. Å få tak i nye lokaliteter har vi erfart vil ta litt lengre tid enn først antatt, sier han og humrer litt.

Ny fabrikk gir kontroll på hele verdikjeden

Foredlingen til kveiteselskapet påpeker han har tidligere vært hos Fonn i Egersund, men dette er nå flyttet til Randaberg rett utenfor Stavanger. Den nye foredlingsfabrikken Sterling Processing as gjør at selskapet nå har kontroll på hele verdikjeden, og fabrikken er utviklet og spesialtilpasset kveiten.

Selskapet har kapasitet til 10 000 tonn i året, og per nå jobber det to heltidsansatte og seks deltidsansatte. De slakter to dager i uken, men har kontinuerlig produksjon alle ukene i året.

Les flere Kyst.no saker om Sterling White Halibut her.