Ingun Næve (35) ute på merdkanten sammen med kollegaer.

Får jobbe med favorittfagfeltet i Lerøy

Ingun Næve (35) er ny i stillingen som fagsjef stamfisk i Lerøy Seafood Group.

Publisert Sist oppdatert

Til LandbasedAQ forteller Næve at hun ser frem til å jobbe med stamfisk, rognproduksjon og genetikk igjen. 

- Her får jeg være med å bidra til at Lerøy har tilgang på det beste startmaterialet for lakse- og ørretproduksjonen vår, altså rogn med den beste genetikken, med god kvalitet og til riktig tid. Dette setter oss i stand til å hente ut det genetiske potensialet i laksen og ørreten gjennom hele produksjonen, understreker 35-åringen.

God innsikt i stamfisk og genetikk

- Hva tar du med deg av erfaring fra tidligere jobber?

- Jeg har jobbet i havbruk i ca. 10 år, og de aller fleste av disse hos avlsselskapet AquaGen. Der begynte jeg som forskningsmedarbeider, hvor jeg deltok i forskningsarbeid og stamfisk- og rognproduksjon. Dette ledet videre til en doktorgrad i næringslivet hos AquaGen og NTNU, hvor jeg arbeidet med å etablere ultralydbaserte metoder for modningsoppfølging av stamfisk.

Etter endt doktorgrad arbeidet Næve som forsker og deretter produktsjef i AquaGen. Det siste halve året har hun vært senior manager (rådgiver) i BDO, hvor hun har vært rådgiver for sjømatkundene til BDO.

- I denne stillingen tar jeg med meg en god kombinasjon av min utdanning og erfaring. Jeg har en doktorgrad innenfor overvåking av stamfiskmodning, har arbeidet tett på og deltatt i stamfisk- og rognproduksjonen i AquaGen og har god innsikt i avl og genetikk fra min tid som produktsjef og i andre roller.

I Lerøy får Næve muligheten til å jobbe med det fagfeltet hun synes er mest spennende, i et selskap som er helintegrert. 

- Det vil si at vi kan følge effekten av tiltak vi gjør i stamfisk- og rognproduksjon og med genetikk, gjennom hele livsløpet fram til slakt, noe jeg synes er kjempespennende og motiverende. I løpet av de første ukene i Lerøy har jeg også møtt mange hyggelige kolleger, både på kontoret og ute på merdkanten/i produksjonen, og jeg gleder meg til å skape verdi sammen med alle sammen framover, understreker hun.

Konkrete problemstillinger

35-åringen er utdannet MSc i biologi innenfor fiskefysiologi fra NTNU. Hun har en PhD i biologi med fokus på bruk av ultralyd i stamfiskproduksjon av laks. 

- Dette var en såkalt næringslivs-PhD som jeg gjennomførte for min daværende arbeidsgiver. Det var svært spennende, motiverende og givende å arbeide med konkrete problemstillinger og å utvikle verktøy og metoder som raskt ble implementert og fikk verdi for de som brukte de, forteller Næve avslutningsvis.