Oversiktsfoto av anlegget til Lødingen Fisk i Vestbygd.

Settefiskprodusenten gjorde comeback etter biologiske utfordringer

Med en åtte-dobling av driftsresultatet har Lødingen Fisk AS tatt seg tilbake til det daglig leder kaller et ordinært resultat.

Publisert Sist oppdatert

Lødingen Fisk AS

Tall i millioner kroner20222021
Omsetning5747
Driftsresultat81
Driftsmargin14%2%
Res.f.skatt6-1
EK-andel %46%44%

Nøkkeltall for 2022 og 2021.

Lødingen Fisk ble stiftet i 2002 og produserer settefisk til havbruksnæringen. Selskapet deleies av blant annet Øyfisk AS, Salaks og Eidsfjord Sjøfarm.

Ferske tall fra deres årsregnskap viser at selskapet i 2022 hadde et årsresultat på 4,5 millioner. Dette er opp fem millioner fra 2021, hvor årsresultatet var -534 tusen.

Daglig leder Truls Olsen tok over som daglig leder i selskapet i 2019 etter Gunnar Ellingsen som før den tid hadde ledet selskapet siden oppstart.  

Olsen forklarer til LandbasedAQ.no hva som er grunnlaget for at resultatet i år var så mye bedre enn i fjor.

- For å begynne i andre enden så hadde vi store biologiske utfordringer i 2021 og hadde en del dødelighet.  Resultatet for 2022 reflekterer et ordinært resultat for oss.

Planlegger dere noen investeringer i tiden fremover?

- Vi jobber med planer, men det er ingenting som er spikret, forteller Olsen.

Egenkapitalen til selskapet var ved utgangen av året 70 millioner kroner sammenlignet med 66 millioner kroner året før. Egenkapitalandelen ved årsskiftet var dermed på 46%.

Olsen avslutter med å si at det har vært god og stabil drift jevnt over så langt i år.