Slik så Lumarine Sleneset ut etter brannen på anlegget.
Slik så Lumarine Sleneset ut etter brannen på anlegget.

Stor usikkerhet rundt Lumarine sin videre drift

Lumarine går en usikker tid i møte etter at både en Mowi-kontrakt og emisjon på 360 millioner gikk i vasken. Selskapet melder selv at fortsettelse av drift er svært usikkert.

Publisert Sist oppdatert

På Tjeldbergodden i Møre og Romsdal, der Equinors gassanlegg ligger, hadde Lumarine planlagt å produsere berggylte og torskeyngel.

Imidlertid støtte Lumarine på utfordringer i slutten av september 2022 da leverandøren av det oppvarmede vannet til Tjeldbergodden-anlegget varslet om en potensiell midlertidig produksjonsstans av Equinors metanolfabrikk. Dette medførte en uforutsett stans i oppdrettet av berggylte for Lumarine, og som følge av dette måtte de flytte ut eller fjerne det meste av berggylte-yngelen fra anlegget.

Dette skulle få alvorlige konsekvenser for selskapet da grunnlaget for selskapets lønnsomhet skulle være en kontrakt inngått med Mowi. På grunn av nedstengningen var ikke Lumarine lenger i stand til å oppfylle sine kontraktsforpliktelser og et forlik ble inngått. Dette endte med at Mowi tok kostnadene for alternativ vannoppvarmingstiltak samtidig som Lumarine leverte et mindre antall leppefisk samtidig som kontrakten ble oppsagt.

Bli abonnent hos LandbasedAQ

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med LandbasedAQ.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk