Mons-Ove Hauge trer inn i ny stilling som relasjonsbygger akva, i Multiconsult.

Mons-Ove Hauge blir relasjonsbygger i Multiconsult

Mons-Ove er for mange et kjent navn i oppdrettsbransjen. Etter et «friår» som stuert om bord på fiskefartøy, går han nå fra å være daglig leder i flåteprodusenten Endúr Sjøsterk til å bli relasjonsbygger i rådgiverselskapet Multiconsult.

Publisert Sist oppdatert

Som totalrådgiver for landbasert akvakultur ønsker Multiconsult å være en sentral aktør i den forestående oppbyggingen av store landbaserte postsmolt- og matfiskanlegg. 

- Store og komplekse etableringer krever helhetlig planlegging både for å sikre fiskevelferd og for å bidra til en bærekraftig utvikling. Vi er overbevist om at Mons-Ove med sin innovative tenkemåte og sitt mangfoldige nettverk i oppdrettsbransjen vil være en viktig spiller i slike prosjekt, sier markedsansvarlig for landbasert akvakultur i Multiconsult Tom Rydland i en pressemelding.

- Mons-Ove har opparbeidet seg solid erfaring og kompetanse gjennom ulike stillinger i leverandørleddet og gjennom engasjement i ulike styrer eller frivillige aktiviteter. Jeg har i ulike sammenhenger hatt gleden av å samarbeide med Mons-Ove, og ser virkelig frem til at han nå skal bli med på laget vårt, legger han til.

Multiconsult har også en lang rekke produkter mot sjøbasert akvakultur, et fagområde Mons-Ove kjenner svært godt. 

- Multiconsult er i besittelse av unike ressurser på alle områder innen totalrådgivning mot akvakultur, noe som gjør at vi sammen med våre kunder og samarbeidspartnere kan bidra til sunn vekst i produksjonen av en sunn matvare, sier «stuerten» Mons-Ove på telefon fra fiskefeltet.