Nordland Akva leverer nok et godt resultat i 2021.
Nordland Akva leverer nok et godt resultat i 2021.

Nådde 100 millioner for første gang

Hele produksjonen til Nordland Akva er for neste år kontraktfestet og solgt, det gjør at settefiskprodusenten sikrer stabil drift fremover, og kan samtidig se tilbake på et godt 2021.

Publisert Sist oppdatert

I Engavågen ligger Nordland Akvas toppmoderne RAS-anlegg for settefisk, som er heleid av oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen og Sønner som har sitt hovedkontor i Bø i Vesterålen .

Nordland Akva:

Tall i millioner kroner 2021 2020
Omsetning10193
Driftsresultat1414
Driftsmargin14%15%
Res.f.skatt1313
EK-andel %60%47%

Nøkkeltall for regnskapet til Nordland Akva i 2021 og 2020:

Tall som Kyst.no har hentet inn viser at settefiskselskapet fikk en omsetning på nær 101 millioner kroner i 2021, mot 93 millioner året før.

Driftsresultatet endte på 14 millioner som var det samme som året før. Årsoverskuddet ble 9,7 millioner kroner, som var en liten nedgang fra forrige år, da årsoverskuddet var 9,9 millioner kroner. Driftsmarginen gikk fra 15 prosent til 14 prosent.

Ny milepæl for selskapet

Økonomisjef Jørgen Husby i Egil Kristoffersen og Sønner AS sier at settefiskselskapet Nordland Akva har nådd en ny rekord i omsetning.

- Nordland Akva nådde for første gang over 100 millioner i omsetning, noe vi er fornøyd med. Ellers er både drifts- og årsresultat på samme nivå som i 2020.

Driften forteller han går som planlagt uten større driftsforstyrrelser.

Nordland Akva:

  • Settefiskselskapet ble stiftet i 2006 og har 11 ansatte.
  • De har tillatelse til å produsere seks millioner smolt, og produserer i dag både ordinær smolt og storsmolt.
  • Selskapet er heleid av Egil Kristoffersen & Sønner AS.

- Målet fremover er å fortsette god drift med lav dødelighet og fisk som er sykdomsfri. Vi produserer omtrent fem millioner smolt på anlegget, og størrelsene kan variere mye. Den minste smolten er ca. 100 gram og den største kan være helt opp i 700 gram.

Selskapet har ansatt en ny driftsoperatør og en lærling. Det er ellers gjort noen mindre investeringer, men ingen av vesentlig art.

Les også: Slaktet mer til bedre priser

Regnskapet til settefiskselskapet viser at egenkapitalandelen pr. 31.12.2021 var 37 prosent, sammenlignet med 32 prosent pr. 31.17 2020

Styret skriver i årsberetningen at markedet for smolt har vært godt de senere år, og 2021 var ikke noe unntak fra dette.

- For neste år er hele produksjonen kontraktfestet og solgt. Selskapet er knyttet opp mot langsiktige kontrakter mot kunder for perioden 2022-23. Siden kontraktene dekker total produksjon, anses sikkerhet for salg å være god, skriver styret.

Les flere saker om Nordland Akva her.