Et team med forskere fra Sintef, samt representanter fra næringen, står bak programkomiteen til konferansen. Fra venstre: Mette Remen, Deni Ribicic, Stine Wiborg Dahle og Roman Netzer.

Ny koordinator for Tekset: - Har med meg et sterkt team fra Sintef

Stine Wiborg Dahle har overtatt stafettpinnen fra Øyvind Hilmarsen og er ny koordinator for Tekset-konferansen, som neste år avholdes for tiende gang.

Publisert Sist oppdatert

Stine Wiborg Dahle forteller til LandbasedAQ at Hilmarsen har ledet Tekset-konferansen på en veldig god måte gjennom hele 4 år og har sammen med de to foregående koordinatorene gjort Tekset til den konferansen den er i dag.

- Jeg har med meg et sterkt team fra Sintef, samt en svært dyktig programkomite med ulike representanter fra næringen, som gir gode innspill for å få arrangert nok en god konferanse. Øyvind sitter også i programkomiteen, noe som er svært nyttig, forteller den ferske koordinatoren.

Praktisk erfaring fra landbasert

Dahle er seniorforsker ved Sintef Ocean i Trondheim og har jobbet i Sintef siden 2007.

- Mitt forskningsfelt er mikrobiota i kommersielle landbaserte anlegg. I disse dager skal jeg også disputere for min doktorgrad ved NTNU, med tema mikrobiota i RAS. Jeg har også praktisk erfaring fra settefisk og landbaserte anlegg, sier hun.

Stine Wiborg Dahle har overtatt stafettpinnen fra Øyvind Hilmarsen, som har gått over til FHF, men som fortsatt er i programkomiteen.

Tekset er Norges største konferanse for settefisk og den nye koordinatoren mener det er svært viktig at man har denne arenaen for å møtes, diskutere, dele erfaringer, knytte nettverk og bli oppdatert på hva som rører seg i næringen.

- I programkomiteen jobbes det med å ferdigstille programmet med gode og tidsaktuelle innlegg fra oppdretterne, leverandører, forskning og offentlig forvaltning, som er viktig for settefisknæringen, trekker hun frem.

Faglige innlegg kombinert med gode diskusjoner rundt bordene og mingling i pausene sier hun har vist seg å være et konsept deltagerne setter pris på. Et naturlig tema i år er bærekraft og energi, men også prosjektering av anlegg og byggeprosessen.

- Programmet for Tekset 2023 vil også inneholde presentasjoner om hvordan sikre god kontroll i produksjonen gjennom hele verdikjeden og om ny, aktuell teknologi. Detaljert program vil være klart rett over nyttår, kan hun fortelle.

Tidlig på banen

Dahle sier hun er veldig fornøyd med at de også i år får til et opplegg for studenter, i samarbeid med Brohode Havbruk (NTNU), som et sidearrangement på første dag.

- Det er viktig å få neste generasjon tidlig på banen i forhold til næringens ståsted og kompetansebehov, og her kan også bedrifter og studenter knytte kontakt. Bedrifter kan melde seg på dette sidearrangementet på nettsidene til tekset, påpeker hun.

- Blir det noen forandringer fra tidligere år?

- Tekset vil bli videreført i samme stil som tidligere som har fungert veldig godt. Noen små justeringer vil det bli, på bakgrunn i tilbakemeldinger fra deltakere. I fjor samlet konferansen om lag 350 deltakere og jeg håper at vi også får til dette i februar neste år, sier hun.

Konferansen avholdes for tiende gang, på Clarion Hotel & Congress i Trondheim, 14.-15. februar 2023.

Det var stort oppmøte forrige gang settefiskkonferansen Tekset ble avholdt i Trondheim.