Daniel Persen (42) er siste tilskudd i Sterner.
Daniel Persen (42) er siste tilskudd i Sterner.

Han er ny i Sterner

Daniel Persen (42) er ansatt i Sterner som prosjektleder på akvakultur.

Publisert Sist oppdatert

Persen har erfaring fra flere ulike bedrifter og posisjoner. Etter endt utdannelse begynte han en ingeniørkarriere innen prosessdesign.

- Med ønske om en mer praktisk tilnærming til fag jobbet jeg i flere år som prosjektingeniør etter det. Disse stillingene var innen olje og gassnæringen. De ti siste årene har jeg i jobbet i all hovedsak med salg og prosjektledelse for ulike aktører som driver innen landbasert industri, forteller han til Kyst.no.

Overførbar kunnskap

Det grønne skiftet og vannrensing har blitt noe Persen brenner for.

- Sterners grunnprinsipp om at det er ingen som eier vannet, vi låner det, og når vi returnerer det bør det være minst like rent som det var når vi lånte det, treffer meg veldig.

De to foregående årene har Persen jobbet med avløpsrensing og det er en teknologi han mener er kunnskapsmessig direkte overførbar til kjerneområdene som Sterner opererer innenfor.

42-åringen trives godt i rollen som prosjektleder, men sier han har en praktisk bakgrunn som gjør at han mer enn gjerne blir med ut på anlegg, både i byggefasen og i prøvefasen.

- Skjæringspunktet mellom biologi og teknologi er utrolig spennende. Det er fascinerende å se hvor store utslag ørsmå justeringer i f. eks vanntemperatur kan ha. For en prosessingeniør er et komplett RAS-anlegg den riktige plassen å jobbe. Det er i et prosessanlegg, i mange tilfeller enorme konstruksjoner, som skal planlegges, bygges, styres, driftes og vedlikeholdes. Allerede i dag skjønner jeg at dette er et fagfelt man kan jobbe med i tiår uten å bli utlært, forteller han.

Fremtidsrettet teknologi

Til tross for politiske uroligheter er prosjektlederen trygg på at dette er en bransje som kommer til å vokse i årene som kommer, spesielt i de tettest befolkede områdene i verden.

- Med tanke på FNs bærekraftmål ser jeg så absolutt landbasert fiskeoppdrett som en bidragsyter til å kunne være med å oppfylle flere av disse. Å kunne produsere mat er ikke en selvfølge i alle deler av verden, med fremtidsrettet teknologi kombinert med en «få til» mentalitet er jeg sikker på at dette endrer seg med årene som kommer, påpeker han.

Sterner er et firma som Persen har fulgt i flere år, og han sier at alt de driver med er forbundet med vannsikkerhet, både med tanke på forsyning og kvalitet.

- For oss som er interessert i rent vann, noe man absolutt ikke skal ta som en selvfølge, er dette en utrolig spennende arbeidsgiver, forteller han avslutningsvis.