Vikan Settefisk sitt smolt og postsmolt-anlegg.
Vikan Settefisk sitt smolt og postsmolt-anlegg.

Omsetningsvekst for Vikan Settefisk

Oppdrettsselskapet Vikan Settefisk omsatte for 21 millioner mer i 2022.

Publisert Sist oppdatert

Vikan Settefisk AS

Tall i millioner kroner20222021
Omsetning11493
Driftsresultat3126
Driftsmargin27%28%
Res.f.skatt2521
EK-andel %34%26%

Nøkkeltall for 2022 og 2021.

Vikan Settefisk AS ble etablert i 1986. Høsten 2020 ble et RAS-anlegg på Tuvneset, Frøya ferdigstilt. Det 7000 kubikk store smolt og post-smolt-anlegget har en tillatelse på 5 millioner smolt av laks og ørret. Den årlige produksjonen var i fjor på 3.5 millioner fordelt på 150 g og 300g. Selskapet leverer smolt til oppdrettsselskapene SalMar, Erviks Laks og Ørret og Knutshaugfisk.

Tall som LandbasedAQ har hentet inn, viser at selskapet hadde en omsetning på 114 millioner kroner i 2022, mot 93 millioner kroner året før. Årsresultatet viser også at settefiskselskapet har tatt positive steg, fra 16,3 millioner kroner i 2021 til 19,8 i 2022. En forbedring på 3,5 millioner kroner.

Driftsmarginen til Vikan Settefisk var i fjor på 27 prosent, noe som er ned 1 prosent fra året før. Egenkapitalandelen til selskapet var i 2022 på 34 prosent, noe som er opp 8 prosent fra året før.