Øyerogn fra rognkjeks. I 2022 hadde Sørøya Rensefisk sitt første driftsår, noe som har gått etter planen for selskapet.

Overskudd i første driftsår:
- Veldig stolt

Sørøya Rensefisk gikk i pluss allerede i sitt første regnskapsår. God tilgang på stamfisk har gitt selskapet fleksibilitet til å levere når kundene trenger øyerogn.

På denne tiden i fjor skrev Kyst.no om Skjerneset-gruppen som åpnet nytt anlegg på Sørøya i Hasvik kommune og som startet levering av øyerogn av rognkjeks til kunder i Norge og i utlandet.

Trude Caroline C Halvorsen, driftsleder i Sørøya Rensefisk forteller til LandbasedAQ at byggingen av anlegget gikk som planlagt, men påpeker at det tok noe tid før tillatelsen var på plass i januar i fjor.

- Beliggenheten på Sørøya gir tilgang til stamfisk store deler av året. Samarbeidet med vår erfarne fisker, Tom Richard, er også en viktig del av driften påpeker hun.

Skjerneset-gruppen har investert i overkant av 10 millioner kroner på anlegget.

Bedre bruk av rognkjeks

Trude Caroline Halvorsen, driftsleder i Sørøya Rensefisk. Fisken på bildet er avlivet.

Allerede i sitt første driftsår omsatte Sørøya Rensefisk for 8,6 millioner kroner og Halvorsen sier selskapet også klarte å levere et lite overskudd, noe hun understreker at de er stolte av.

- Det har vært full drift i anlegget, men produksjonen er til en viss grad sesongpreget med lite aktivitet rundt årsskiftet, forklarer hun.

God tilgang på stamfisk og samarbeidet med Tom Richard sier driftslederen gir en fleksibilitet til å levere når kundene deres trenger øyerogn.

- Til tider kan det bli hektisk og vi trenger å tilkalle hjelp for å få unna produksjonen – andre ganger kan det være mer stille, understreker hun.

- Hvordan opplever du etterspørselen etter øyerogn?

- Etterspørselen har falt de siste årene i takt med bruk av rognkjeks i oppdrettsanlegg. Det ser samtidig ut til at rognkjeksen brukes stadig riktigere og tas bedre vare på i merdene. Vi forventer en utflating av etterspørselen i Norge, men ser muligheter for økt etterspørsel utenfor landets grenser. Det er også muligheter for økte markedsandeler i Norge.

Halvorsen forteller avslutningsvis at utviklingen så langt har vært som forventet og legger til at de satser videre for fullt i Hasvik.