Karoline Vågnes t.v er ansatt i rollen som driftsoperatør og Solveig Eide Kirkeland t.h er ansatt i rollen som biologisk kontrollør.

Slik sikret de jobb i Salmon Evolution

Det landbaserte oppdrettsselskapet har ansatt en ny driftsoperatør for fôr og en biologisk kontrollør, som begge har sterke akademiske bakgrunner og kompetanse.  

Publisert

HR-sjef Vidar Skjørli i Salmon Evolution sier til LandbasedAQ at de har gjort flere nyansettelser nå i høst.  

- Solveig Eide Kirkeland er ansatt i rollen som biologisk kontrollør med arbeidssted Indre Harøy, og Karoline Vågnes er ansatt i rollen som driftsoperatør - fôr med arbeidssted Indre Harøy, opplyser HR-sjefen.

Sterk akademisk 

Skjørli sier at Solveig Eide Kirkeland (27) vil i rollen som biologisk kontrollør støtte driftsledelsen i analysearbeid, produksjonsplanlegging og optimalisering av biologi og produksjon. 

Vidar Aslaksen Skjørli HR-sjef i Salmon Evolution sier de er glade for å få Solveig Kirkeland og Karoline Vågnes inn i teamet, som nå består av 70 ansatte på konsernnivå.

- Hun har en sterk akademisk bakgrunn med bachelor i Fiskeri- og havbruksvitenskap med spesialisering i havbruk fra Universitetet i Tromsø, og en master i Akvakultur fra NMBU og kom fra stillingen som associate product manager i Aquabyte. Hun har tilegnet seg nyttig praktisk erfaring fra verdikjeden både under og i etterkant av utdanning. Vi er glade for å ha med Solveig på laget, sier han. 

Kirkeland startet 16. oktober og forteller at siden hun er oppvokst 30 minutter fra Indre Harøy, og med en master i akvakultur, har hun naturligvis fulgt med på Salmon Evolution fra start. 

- I forbindelse med masteroppgave var jeg ute på Indre Harøy i 2020. I tillegg kjenner jeg til flere som jobber her ute og har gjennom de hørt mye bra om selskapet. Jeg hadde et ønske om å reise hjem igjen etter syv år borte, og sendte derfor inn en åpen søknad for en tid tilbake. Når det åpnet seg en stilling som passet min bakgrunn og kompetanse, tok Salmon Evolution kontakt og så ble det match, sier hun fornøyd. 

Tar med seg mange nyttige verktøy

27-åringen har produksjonserfaring fra sjøanlegg hos Mowi og fra tilvekstsenter hos Lerøy Aurora. 

- Hos Mowi og Lerøy Aurora jobbet jeg parallelt med studier. Det lot seg gjøre da det meste var nettbasert studie på grunn av Covid. De siste fire årene har jeg jobbet i leverandørnæringen inn mot optimalisering, med hydroakustikk og kamerateknologi. Jeg kommer direkte fra Aquabyte hvor jeg var ansvarlig for produktutvikling av lus og velferd. Der brukte vi kunstig intelligens for å identifisere vekt, lus og velferd hos fisken. Det opplevde jeg som en meningsfylt jobb som gjorde kundenes hverdag enklere og bedre, forteller hun, og legger til: 

- Jobben i Aquabyte gav med meg også innsikt og forståelse i leverandørnæringen. I produksjonen er vi helt avhengige av en rekke leverandører, og et godt samarbeid er viktig. Produktutvikling er både utfordrende og gøy, og jeg tar med meg mange nyttige verktøy fra den jobben videre.

Solveig Eide Kirkeland (27) startet 16.oktober i Salmon Evolution som biologisk kontrollør.

Kirkeland jobber i et team som rapporterer direkte til produksjonsleder. 

- Vi er et tverrfaglig team med driftsleder, veterinær, teknisk leder, HMS koordinator og biologisk kontrollør.

Fremover håper Kirkeland å være en viktig ressurs i veien for videre optimalisering og ekspansjon her hos Salmon Evolution.

- Forhåpentligvis kan jeg bidra med optimalisering av produksjonen i samråd med resten av den flotte og flinke gjengen som jobber her, sier hun.  

- Kompetansen hennes vil styrke teamet

HR-sjef Vidar Skjørli opplyser videre at de i august ansatte Karoline Vågnes (25) som driftsoperatør for fôr i Salmon Evolution, og hun vil jobbe med tilvekst, overvåkning og optimalisering av fiskevelferd, vannkvalitet og karmiljø. 

- Karoline har en sterk akademisk bakgrunn med mastergrad i havressurser fra NTNU og DTU Aqua, og en Bachelor i biologi med spesialisering i marinbiologi og akvakultur hos NTNU i Trondheim. Hun kom fra en stilling som forskningsassistent i DTU i Hirtshals. Hennes kompetanse vil bidra til å styrke fôrteamet, sier Skjørli. 

Karoline Vågnes (25) startet i august som ny fôroperatør i Salmon Evolution, og utfører her kontroll av vannparameter i kar.

25-åringen er oppvokst i Brattvåg i Ålesund/Haram kommune, og flyttet fra Danmark til hjemkommunen i sommer for sin nye jobb. 

- Siden jeg arbeider i turnus er jeg derimot ganske fleksibel på hvor jeg kan holde til når jeg ikke er på jobb. I mitt team på fôring er vi fire ansatte som går i turnus, samt en lærling som har arbeidet sammen med meg de siste månedene, og vår koordinator. Jeg jobber på matfiskanlegget på Indre Harøy, og startet i denne jobben 7. august, etter å ha vært i dialog med Salmon Evolution en stund. 

Vågnes forteller hun møtte Vidar Skjørli da hun deltok på et «speed dating»-arrangement for studenter og bedrifter under Jugendfest i fjor sommer, som MMC First Process arrangerte i samarbeid med blant andre Salmon Evolution. 

- Under dette møtet fikk jeg et innblikk i Salmon Evolution og satt igjen med et veldig godt inntrykk av bedriften, og deres mål og verdier. Da jeg begynte å se etter jobb i Møre og Romsdal hadde jeg et ønske om å arbeide i landbasert oppdrett, hvor jeg kunne bruke min kunnskap om biologi og havbruk, og da var Salmon Evolution på toppen av listen, forteller hun engasjert. 

- Svært lærerik tid

I denne stillingen i fôrerteamet får Vågnes arbeide tett på fisken både med å styre fôringen og med oppfølging av vannkvalitet og karmiljø.

- Oppstarten har vært svært lærerik, og jeg trives veldig godt med å arbeide sammen med de andre i teamet og i bedriften. Mine mål og ambisjoner fremover er å bidra til å optimalisere fôringen, som vil bedre karmiljøet og fiskens vekst samtidig som man ivaretar fiskevelferden. Jeg vil også lære mer om næringen og være med på å skape bærekraftig mat for fremtiden ved å videreutvikle landbasert oppdrett, sier hun. 

Vågnes arbeidserfaring før denne stillingen var et år som vitenskapelig assistent hos Danmarks tekniske universitet (DTU Aqua) i Hirtshals hvor hun hovedsakelig arbeidet med å drifte fordøyelighetsforsøk med laks og ørret med fokus på fosfor, samt å analysere vannprøver i disse forsøkene. 

Laks som svømmer i tankene på Indre Harøy.

- I tillegg utførte jeg laboratorieeksperimenter i det samme prosjektet, og videoanalyse i et annet. Det var hos DTU jeg utførte det siste studieåret mitt og skrev masteroppgave, hvor jeg så på stressresponser hos laks ved eksponering til et desinfeksjonsmiddel som kan brukes i landbasert oppdrett. Under studieoppholdet i Hirtshals hadde jeg også et internship hos BioMar på deres forskningsanlegg for fôrutvikling, hvor jeg deltok i daglige rutiner i drift av diverse forsøk i RAS-anlegg i eksperimentell skala, i tillegg til å utføre et lite forsøk på egenhånd med fokus på adferd hos små regnbueørret, sier hun. 

Flere lærlinger 

Salmon Evolution har omtrent 70 ansatte på konsernnivå, og HR-sjef Vidar Skjørli sier de har også tatt imot fire nye lærlinger på sensommeren. 

- Vi har nå lærlinger innenfor akvakultur, kjemi og prosess samt automasjonsfager, opplyser han. 

Salmon Evolution har også nylig ansatt Egor Gaidukov (33) som ny driftsleder i settefiskselskapet Salmon Evolution Dale (tidligere kjent som Kraft Laks).