ANNONSØRINNHOLD

Er ditt RAS-anlegg godt rustet mot brann?

En innovativ løsning kan forebygge enorme skader og beskytte din virksomhet mot elektriske branner.

Landbasert akvakultur er både energikrevende og avhengig av pålitelige anlegg for elektrisk distribusjon. Branner i elektriske tavler er ikke hovedfokus hos oppdrettere, men de utgjør en reell trussel for både tavlene og hele oppdrettsanlegget.

I følge AXA Insurance vil halvparten av selskapene som opplever brann legge ned virksomheten i løpet de 5 påfølgende årene. Konsekvensene av en brann er ofte mer omfattende enn bare de materielle skadene på anlegget og inventaret som normalt blir erstattet gjennom forsikring.

Strenge regler og gode standarder er ikke godt nok

- Tavlene for elektrisk distribusjon utgjør hjertet i det elektriske anlegget. Og en pålitelig strømforsyning er forutsetningen for at RAS-anleggene fungerer som de skal. Som eier eller forvalter av et landbasert oppdrettsanlegg er du ansvarlig for at tavlene er i samsvar med forskriftene til enhver tid, påpeker Frode Laksy. Han jobber i Schneider Electric som rådgiver for rådgivende ingeniører med fokus på elektrisk sikkerhet.

- En del av ditt ansvar er å kontrollere det elektriske anlegget regelmessig. Men selv med et velutviklet og strengt regime av lover, forskrifter og standarder for design og utstyr i elektriske anlegg, vil det likevel alltid være faktorer under drift som du ikke kan prosjektere deg bort fra, bedyrer han.

Alle virksomheter har lovpålagt krav om periodisk kontroll av det elektriske anlegget og planer for drift og vedlikehold – herunder rutiner for å ivareta brannsikkerhet.

- Men i praksis kan det ofte være utfordrende å gjennomføre både tilstrekkelige og hyppige nok rutinesjekk. Mangel på ressurser og kompetanse til å følge opp er en trussel. Periodisk kontroll, som ofte foretas årlig, samt tidsbestemt vedlikehold, vil ikke utelukke risiko for at feil og branntilløp oppstår i perioden mellom kontrollene, mener Frode Laksy.

Rådgiver Frode Laksy

Fordeler med Schneider Electric HeatTag:

  1. Tidlig varsling: HeatTag oppdager og varsler om temperaturøkninger i kabler i sanntid. Dette gjør det mulig å iverksette nødvendige tiltak før brannen får sjansen til å utvikle seg.
  2. Presis og nøyaktig: HeatTag er utstyrt med avanserte sensorer som sikrer en høy grad av nøyaktighet. Dette bidrar til å minimere risikoen for falske alarmer og gir deg større trygghet.
  3. Skalerbarhet: Løsningen kan tilpasses ulike bygningstyper og størrelser, fra boligkomplekser til kontorbygg og industrielle anlegg. Du kan enkelt utvide systemet etter behov.
  4. Integrering med eksisterende systemer: HeatTag, kombinert med temperatursensoren TH110 for overvåking av skinner, kan enkelt integreres med andre brannsikrings- og byggautomasjon-systemer. Slik får du en helhetlig løsning for optimal sikkerhet i hele din eiendom.
  5. Sentralisert overvåkning: Schneider Electric tilbyr en brukervennlig plattform for sentralisert overvåkning av HeatTag-systemet. Dette gjør det enkelt å holde oversikt over statusen og ytelsen til brannsikringssystemet ditt.

Laksy ser for seg følgende mulige fallgruver:

- Menneskelige feil under montering og installasjon

- Tilkoblingsforbindelser som løsner over tid som følge av temperatursvingninger

- Varmgang fra skjevbelastning eller økt last

- Aldring og manglende vedlikehold.

Ny teknologi reduserer risiko for elektriske branner

- Derfor anbefaler vi til eiere av både nærings- og industribygg å satse på mer effektive brannforebyggende tiltak. Dette er spesielt relevant for kritiske virksomheter som ikke kan tillate seg driftsstopp, som landbaserte akvakulturanlegg, sier Laksy.

- De fleste aktørene aner ikke at det er blitt utviklet ny, digital teknologi som gir optimal brannsikkerhet, forteller Laksy.

- Schneider Electric har nylig lansert en svært innovativ og unik løsning for å forebygge brann i tavler for elektrisk distribusjon. Løsningen baserer seg på en ny sensor, som har det betydningsfulle navnet «HeatTag», fortsetter Laksy.

Hvordan fungerer HeatTag?

HeatTag anvender sofistikerte sensorer som kontinuerlig overvåker temperaturen på kabler i el-tavlen. Sensorene kan oppdage selv de minste endringene og kan varsle om potensielle brannfarer før farlige situasjoner oppstår.:

- Takket være innebygd datakommunikasjon, kan sensorene nå kommunisere med oss mennesker via mobil eller PC. Den raske reaksjonstiden til HeatTag gir oss verdifull tid til å handle og håndtere situasjonen før brannen sprer seg. Driftsansvarlige blir informert til enhver tid og hvor enn de befinner seg. På denne måten kan de handle i tide og forebygge omfattende skader for virksomheten.

Ikke glem å sjekke elektriske tavler!

- I tillegg til å investere i forebyggende teknologi som HeatTag, er det viktig å implementere brannsikkerhetsrutiner i virksomheten, sørge for å gi opplæring til de ansatte innen brannsikkerhet og etablere evakueringsplaner, avslutter Laksy.

Er du interessert i å utdype emnet, kan du laste ned denne guiden om brannforebygging med ny teknologi.