AKVA group skal levere utstyr til fase 1 av byggingen av Nordic Aqua Ningbo Co sitt landbaserte matfiskanlegg i Kina. Etter fase 1 skal man kunne produsere 4000 tonn årlig, og den første fisken forventes levert innen tre år. Illustrasjonsfoto: AKVA group.
AKVA group skal levere utstyr til fase 1 av byggingen av Nordic Aqua Ningbo Co sitt landbaserte matfiskanlegg i Kina. Etter fase 1 skal man kunne produsere 4000 tonn årlig, og den første fisken forventes levert innen tre år. Illustrasjonsfoto: AKVA group.

Pengene er sikret, nå kan satsingen på laks på land i Kina starte

Nordic Aqua Partner A/S har nå fullført egenkapitalfinansieringen, og det landbaserte  prosjektet er planlagt å starte opp i januar 2021. Det betyr også at AKVA group har fått «go» på intensjonsavtalen om leveranser til prosjektet.

Publisert

Etter utsettelser tidligere i år på grunn av korona, har AKVA group Land Based Norway AS nå endelig fått kontrakten for det landbaserte, RAS matfisk-prosjektet fra Nordic Aqua Ningbo Co., Ltd.

Verdien av AKVAs levering er anslått til 50 millioner euro for den første fasen på 4 000 tonn. AKVA skal også delta med opptil 3,1 millioner euro i egenkapital.

Dette skjer som en følge at Nordic Aqua Partners A/S har sikret seg 55,1 millioner euro i en rettet emisjon. Nå sikter de mot en notering på Euronext Growth Oslo (tidligere Mercur Market) med forventet dato tidlig i desember 2020.

I en melding fra selskapet heter det at gjennomføringen av emisjonen er betinget av godkjenning i en ekstraordinær generalforsamling i selskapet, som forventes å bli avholdt den 25. november 2020.

- Emisjonen ble i det vesentlige overtegnet og vakte stor interesse fra høykvalitets norske, nordiske og internasjonale investorer, sammen med solide støttespillere med sterkt industrielt fotfeste i havbruksverdikjeden, melder selskapet.

- Utsiktene for landbasert oppdrettslaks i Kina er vidtrekkende, og vi er alle veldig entusiastiske og optimistiske over å være førstegangsutøver verdens største sjømatmarked og over potensialet for Nordic Aqua Partners, sier styreleder Ragnar Joensen.

Han sier de om mindre enn tre år vil vi levere de første laksene til det kinesiske markedet.

Nettoinntektene fra den private plasseringen vil bli brukt til å finansiere biomasse, investeringer i produksjonsutstyr og til «generelle forretningsformål».

I en kommetar til Kyst.no sier han at de i første omgang skal bygge anlegget til en kapasitet på 4000 tonn.

- Siden skal vi doble kapasiteten uten å hente inn nye penger. Det skal finansieres delvis med lån og delvis med resultatet fra den første 4000 tonnsproduksjonen, sier han.

Om Nordic Aqua Partners

  • Nordic Aqua Partners er ifølge dem selv det første selskapet som oppretter et RAS-anlegg for atlantisk laks i kommersiell skala i Kina.
  • De holder strategisk til i nærheten av Shanghai.
  • Første trinn i produksjonsplanene er på opp til 8 000 tonn per år, deretter til 16 000 tonn og med en langsiktig potensiell utvidelse til 40 000 tonn på samme landområde.
  • Over tid ser selskapet ytterligere skala muligheter fra lignende anlegg som kan bygges i nærheten av Beijing og Hong Kong.
  • Selskapet ser også et videre utvidelsespotensial innenfor den nedstrøms verdikjeden for atlantisk laks i Kina med mulighet for å realisere en høy EBIT / kg.