AKVA group mener det skal produseres 300 000 tonn med smolt de neste ti årene.
AKVA group mener det skal produseres 300 000 tonn med smolt de neste ti årene.

Rekordhøye inntekter, men kostnadene skylte overskuddet ut

Det ble sterke omsetningstall fro AKVA group i andrekvartal. Men som allerede varslet, ble det på grunn av kostnader - som kanskje også er i rekordklassen - minus i EBIT-feltet. Troen er imidlertid fortsatt sterk på det landbaserte segmentet.

Publisert
  • AKVA group leverte rekordhøye inntekter for 2. kvartal på 907 mill. kr. (832), en økning på 9 % sammenlignet med Q2 2021.
  • EBITDA gikk ned fra 79 mill. kr. i Q2 2021 til 3 mill. kr. i Q2 2022.
  • EBIT gikk ned fra 32 mill. kr. I Q2 2021 til minus 41 mill. kr.
  • Nettoresultatet gikk ned fra 16 mill. kr. i fjor til minus 41 mill. kr. i Q2 2022.
  • Ordreinngangen i kvartalet var 827 mill. kr. med en ordrereserve på 1,8 mill. kr. ved utgangen av juni 2022.

Nøkkeltall landbasert

Tall i millioner kronerQ2 2022Q2 2021
Omsetning14597
EBITDA-41-20
EBIT-45-23
Ordreinngang96116
Ordrereserve 779948

- Lønnsomheten ble negativt påvirket med estimert 102 millioner kroner fra høy inflasjon og engangskostnadsavsetninger, skriver selskapet i en børsmelding.

Selskapet skriver videre at de i løpet av fjerde kvartal 2021 opplevde utfordrende fortjenestemarginer på grunn av kostnadsvekster og globale restriksjoner i forsyningskjeden.

- Dette har blitt ytterligere intensivert i H1 2022 på grunn av krigen mellom Ukraina og Russland.

Eksempler de gire er økte fraktrater, høye energipriser og økt prisnivå på råvarer og nøkkelkomponenter generelt.

På grunn av det utfordrende første halvåret 2022 har selskapet besluttet å ikke betale utbytte i andre halvår 2022.

Landbasert teknologi (LBT)

  • Inntektene for andre kvartal var 145 mill. kr. (97).
  • EBITDA og EBIT endte på henholdsvis -41 mill. kr. (-20) og -45 mill. kr. (-23).
  • De relaterte EBITDA- og EBIT-marginene var -28,5 % (-20,8 %) og -31,2 % (-23,3 %).
  • Ordreinngangen i Q2 2022 var 96 mill. kr. mot 116 mill. kr. i Q2 2021.
  • Ordrereserven endte på 779 mill. kr., mot 948 mill. kr. i fjor.

AKVA group skriver i kvartalspresentasjonen det var en svak økonomisk utvikling for dette segmentet i kvartalet på grunn av kostnadsvekst, garanti- og kostnadsavsetninger.

Men selskapet understreker at de har fremgang i henhold til plan på prosjektet de har med Nordic Aqua Partners for et landbasert matfiskanlegg i Kina.

For ytterligere resultater innen havbasert teknologi og digital satsing, se sak på kyst.no

Potensial for eksponentiell vekst i landbasert

Selskapet skriver at ordrereserven og den finansielle profilen fortsatt er sterk og danner et godt grunnlag for å gjennomføre den organiske vekststrategien.

- Den globale ustabiliteten og usikkerheten knyttet til restriksjoner i forsyningskjeden og kostnadsvekst kan fortsette å påvirke lønnsomheten på kort sikt.

Basert på den underliggende etterspørselen etter laks tror konsernet på sterk markedsvekst.

- For å møte fremtidens etterspørsel vil en betydelig del av produksjonen komme fra landbaserte anlegg eller andre ukonvensjonelle produksjonsmetoder. Konsernet forventer derfor et fortsatt sterkt marked for det sjøbaserte segmentet, mens det for det landbaserte segmentet vil være et potensial for eksponentiell vekst, skriver de.

Selskapet skriver de forventer en vekst i produksjon av smolt på ca. 300 000 tonn de neste 10 årene.

For landbasert matfiskproduksjon peker de på at man vil trenge ca. 160 milliarder kroner i CAPEX-investeringer for å nå en kapasitet på 800 000 tonn innen 2030.