AKVA Group åpner et nytt kontor i Trondheim med fokus på RAS. Foto: AKVA Group
AKVA Group åpner et nytt kontor i Trondheim med fokus på RAS. Foto: AKVA Group

AKVA Group åpner RAS-kontor i Trondheim

AKVA group Land Based åpner nytt RAS-kontor i  Trondheim skriver selskapet i en pressemelding.

Publisert

- Vi opplever stadig større etterspørsel etter våre tjenester og har i løpet av de siste årene vokst som organisasjon. I fjor opprettet vi et eget landbasert salgs- og servicekontor i Bergen og nå utvider vi med ytterligere et kontor i Trondheim, som blir vårt hovedkontor for RAS-prosjekter i Norge, sier COO Land Based i AKVA group, Morten Nielsen.

Komplekse prosjekter

Ved det nye kontoret i Trondheim skal det ifølge selskapet sitte spesialister på RAS-teknologi, som får en rolle med å lede og koordinere selskapets norske RAS-prosjekt. Kontoret vil bli ledet av Ole Jonny Nyhus, som har lang erfaring med prosjektering av landbaserte anlegg fra AKVA group Land Based sin avdeling på Sømna.

Morten Nielsen, COO Land Based i AKVA group forteller at selskapet  opplever stadig større etterspørsel etter sine tjenester, og vil derfor fortsette vekst i Norge. Foto: AKVA Group.
Morten Nielsen, COO Land Based i AKVA group forteller at selskapet opplever stadig større etterspørsel etter sine tjenester, og vil derfor fortsette vekst i Norge. Foto: AKVA Group.

- Gjennom det nye kontoret vil vi ikke bare øke vår tilstedeværelse i det norske markedet, men også komme tettere på kundene våre. RAS-prosjekter er utrolig komplekse, med høyavansert teknologi og store verdier i spill. Dette blir et viktig grep for å gi kundene våre best mulig oppfølging gjennom hele prosjektforløpet, sier Nyhus.

Tett samarbeid

Trondheim-kontoret er plassert i sentrum av den norske næringen. Kontoret vil samarbeide tett med de øvrige avdelingene i AKVA group Land Based, og spesielt avdelingen i Danmark, som huser et større spesialistmiljø med lang internasjonal RAS-erfaring. Den landbaserte divisjonen i AKVA group har allerede hatt et tett samarbeid over landegrensene gjennom flere år, og teller nå i alt 160 medarbeidere fordelt på avdelinger i Norge, Danmark og Chile.

- Erfaringen og kompetansen vi besitter på tvers av våre avdelinger, er vår store styrke. Samtidig er det viktig at vi evner å tilpasse oss lokale behov, og at vi også har en fysisk nærhet til kundene våre. Det norske markedet er inne i en spennende utvikling og gjennom etableringen av et eget RAS-kontor i Norge ønsker vi å innta en enda sterkere posisjon i markedet, sier Morten Nielsen.