Daglig leder i Aminor, Willy Sandaa håper godkjenningen for produksjon av steinbit på Lovund er klar
så tidlig som mulig denne sommeren
Daglig leder i Aminor, Willy Sandaa håper godkjenningen for produksjon av steinbit på Lovund er klar så tidlig som mulig denne sommeren

Kjøpt rensefiskanlegg og konverterer til ny art

Aminor har nylig kjøpt den tidligere rognkjeksprodusenten - Nordland Rensefisk på Lovund, og rigger seg for en dobling av produksjonskapasiteten.

Publisert Sist oppdatert

Steinbitprodusenten på Halsa har de senere årene gjort store fremskritt. Prosessene rundt yngelfasen er langt mer forutsigbare, samtidig som markedsarbeidet stadig oppnår bedre resultater.

I forbindelse med kjøpet er det gjennomført en emisjon i Aminor, der Vigner Olaisen er kommet inn som største aksjonær i selskapet.

Daglig leder i Aminor, Willy Sandaa håper godkjenningen for produksjon av steinbit på Lovund er klar så tidlig som mulig denne sommeren, da er han klar for å transportere den første steinbiten fra Halsa til Lovund for påvekst.

- Den tilgjengelige kapasiteten på Halsa skal gi rom for utvidelse i stamfiskhold, klekkeri og betydelig vekst i yngelproduksjonen, sier Sandaa.

Jobber med slakteløsning

Vigner Olaisen kjøpte Nordland Rensefisk sist november. Daglig leder Siw Moxness er fornøyd med at man gjennom eierskapet i Aminor kan ha ny art i anlegget på Lovund allerede til sommeren.

- Vi jobber for å ha slakteløsning klart parallelt – det betyr at vi allerede dette året kan ha slakteklar steinbit fra Lovund. Det blir stas, sier Moxness.

Odd Strøm, styreleder i Aminor, er fornøyd med å ha fått på plass nye eiere i Aminor.

- Kapital og kompetanse er en god kombinasjon for å lykkes med steinbitoppdrett, hvis man da legger til tålmodighet – har jeg stor tro for at vi vil lykkes, understreker Strøm.

Muligheter for fremtiden

Aminor satser på landbasert oppdrett av steinbit, likevel røper Sandaa at de er åpne for andre muligheter i fremtiden.

- Vi planlegger fortsatt 100% landbasert, men vil selvsagt vurdere alternativene etter hvert som vi bygger videre. Lukkede systemer i sjø kan være en mulighet, avslutter Sandaa.