Aquacon ønsker å bygge tre landbaserte lakseanlegg på østkysten av USA med en kostnadsramme på én milliard dollar, og en total produksjonskapasitet på 45 000 tonn. Det første anlegget er planlagt med en kapasitet på 16 000 tonn.
Aquacon ønsker å bygge tre landbaserte lakseanlegg på østkysten av USA med en kostnadsramme på én milliard dollar, og en total produksjonskapasitet på 45 000 tonn. Det første anlegget er planlagt med en kapasitet på 16 000 tonn.

Får slippe ut geosmin-rensevann i elv

Myndighetene i Maryland har godkjent en foreløpig avløpsvannstillatelse for norske AquaCons planlagte matfiskanlegg i den amerikanske delstaten.

Publisert Sist oppdatert

Utslippstillatelsen som nå er i ferd med å falle på plass har imidlertid vært møtt med motstand fra kritikere som frykter for at utslippene til Marshyhope Creek vil true den amerikanske delstatens gyteområder for fisken stør. Det skriver den amerikanske avisen The Southern Maryland Chronicle.

Marshyhope er det eneste vannsystemet i Maryland som er kjent for å huse gytende stør, en fisk som føderalt er klassifisert som truet langs det meste av den amerikanske østkysten.

Geosmin og MIB

  • Geosmin og 2-metylisoborneol (MIB), dannes når ugunstige mikrober, ofte cyanobakterier eller actinomyces, etableres i RAS-systemer. Geosmin og MIB kan akkumuleres i det resirkulerte vannet, og deretter tas opp i kjøttet til fisken i anlegget.
  • Tilstedeværelsen av geosmin i fiskekjøttet gir en distinkt myr- eller jordsmak, som forbrukere misliker. Usmak håndteres vanligvis ved å rense fisken («purging» eller «depuration») ved bruk av store mengder nytt, rent vann i 5 til 14 dager før slakt.
  • Fisken fôres ikke under denne rensingen noe som gjør at den mister vekt og verdien reduseres.

AcuaCon har planer om å bygge et anlegg til 300 millioner dollar, i en industripark i utkanten av Federalsburg, en liten by i landlige Caroline County. Hvis det blir bygget, vil Federalsburg-anlegget produsere opptil 16 000 tonn laks i året. I følge AquaCons nettside er det et av fire slike anlegg som selskapet håper å bygge i Maryland.

I den foreløpige tillatelsen fra Maryland Department of the Environment (MDE) gis AquaCon mulighet til å slippe ut opptil 2,3 millioner gallons (ca 8,7 mill liter) per dag med renset vann ut i Marshyhope Creek, en sideelv til Nanticoke River.

Vannet vil være det som benyttes for purging, også kalt depuration, som er prosessen der man sulter fisken og vann med svært lave til ikke-detekterbare geosmin-nivåer tilsettes, så fisken kan gå av seg de forbindelse som kan gi den en muddersmak. Prosessen kan på generell basis vare så lenge som 14 dager.

AquaCon uttaler ifølge avisen at bakteriene som forårsaker muddersmaken i fisk, forekommer naturlig, og de legger til at de planlegger å desinfisere vannet før det slippes ut.

Akvakulturanleggets eneste direkte utslipp til Marshyhope Creek vil være fra slik purging-prosess.

Fordi noen innbyggere i området spiser fisk fanget i bekken, sier MDE at det vil kreve at AquaCon sender inn en studie for å vise at utslippet ikke vil gi den ville fisken den ugunstige smaken.

Ettersom laksen sultes i flere dager før og under rensingen, forventes det at utslippet vil inneholde relativt lite avfall. Men ettersom elven allerede er noe påvirket av forurensninger, vil MDE kreve at AquaCon håndterer det fosforet og nitrogenet som likevel slippes ut til bekken.

En av flere tillatelser

Utslippstillatelsen er den første av flere tillatelser som AquaCon trenger for å starte byggingen. Andre tillatelser inkluderer vannbevilgning, overvannstillatelse, tillatelser knyttet til våtmarker og vannveier, samt en akvakulturtillatelse fra delstatens avdeling for naturressurser.

Henrik Tangen, administrerende styreleder og president i AquaCon
Henrik Tangen, administrerende styreleder og president i AquaCon

Henrik Tangen, administrerende styreleder og president i AquaCon sier til The Southern Maryland Chronicle at selskapet har strukket seg langt for å sikre at utslippene av avløpsvann ikke forstyrrer Marshyhopes økosystem.

- Vi har brukt mer enn ett år med MDE på tillatelsesvilkårene. Delstatens utslippsbetingelser er betydelig strengere enn sammenlignbare vilkår for andre lignende anlegg andre steder i verden, inkludert USA, sier han.

Bekymringer knyttet til vanntemperatur på rensevannet

En annen bekymring rundt vannutslippet er temperaturen, som noen frykter kan skade gytende stør, som normalt gyter på høsten da temperaturen i elven er varm.

Ifølge MDE vil temperaturen på vannet som skal slippes ut ligge på 13 grader C, basert på selskapets planer om å hente rensevannet fra brønner. Men en studie fra 2021 rapporterte om vanntemperaturer fra 20 til nesten 27 grader under størens gyteaktivitet i september.

Department of Natural Resources er bekymret for at slike kaldtvannsutslipp kan skape en "termisk barriere" i bekken som vil begrense fiskebevegelsen.

MDE planlegger derfor å diktere at bekkens vanntemperatur innenfor 40 meter fra utløpet ikke kan variere over en 24-timers periode med mer enn ca. 2 grader C fra andre steder i bekken.

Hvis det ikke er mulig, sier byrået at Aquacon vil bli pålagt å ta skritt for å redusere temperaturendringen.

AquaCon-styreleder Tangen sier til avisen at han er komfortabel med dette kravet og at det ikke vil by på problem å overholde, selv om det vil gi en ekstra driftskostnad.

Også krav til avløpsvann fra bearbeiding

I tillegg til utslippet fra selve produksjonen av laksen vil det bli ledet opptil 230 kbm avløpsvann per dag fra bearbeidingen av fisken til byen Federalsburgs kloakkrenseanlegg, som også tømmes til Marshyhope Creek.

Naomi Howell som er MDEs sjef for industrielt avløpsvanntillatelse, sier til avisen at kloakkrenseanleggets utslippstillatelse snart skal fornyes, og at MDE planlegger å stille nye krav knyttet til at anlegget skal håndtere bearbeidingsanleggets avløpsvann.

Sak om utslippstillatelsen var først omtalt av IntraFish