Daglig leder Sigmar Arnarsson i Elvevoll Settefisk mener investeringen selskapet har gjort på RAS har vært fornuftig, med tanke på bedre smoltkvalitet, først på land – og deretter i sjø. Foto: Elvevoll Settefisk.
Daglig leder Sigmar Arnarsson i Elvevoll Settefisk mener investeringen selskapet har gjort på RAS har vært fornuftig, med tanke på bedre smoltkvalitet, først på land – og deretter i sjø. Foto: Elvevoll Settefisk.

- RAS-teknologi gir fleksibilitet og bedre stabilitet

Elvevoll Settefisk har hatt en ambisjon om å produsere større smolt, og har derfor investert i nytt og moderne RAS-anlegg. Daglig leder er fornøyd med anlegget som stod klart i januar i fjor, og mener at RAS var riktig vei å gå. 

Publisert Sist oppdatert

Datterselskapet til Arnøy Laks, Elvevoll Settefisk så seg nødt til å investerte i et nytt og moderne settefiskanlegg, og 27.januar i fjor ble det nye anlegget i Troms tatt i bruk. 

- Flere muligheter med RAS

Daglig leder hos Elvevoll Settefisk, Sigmar Arnarsson forteller til Kyst.no at RAS har totalt endret deres mulighet for produksjon av smolt, og mener det er mange fordeler med denne teknologien. 

- RAS har gitt oss flere muligheter når det kommer til storsmoltproduksjon, og vi har nå mye bedre fleksibilitet og mer kapasitet for produksjon. 

Daglig leder sier at det er viktig med gode ansatte med høy kompetanse, spesielt når man har RAS-anlegg, ettersom det krever mer overvåking. Foto: Jan Harald Rismyhr.
Daglig leder sier at det er viktig med gode ansatte med høy kompetanse, spesielt når man har RAS-anlegg, ettersom det krever mer overvåking. Foto: Jan Harald Rismyhr.

Arnasson mener også anlegget gir dem bedre stabilitet og forutsigbarhet.

Deres tidligere anlegg hadde gjennomstrømming, men fungerte ikke optimalt i forhold til selskapets planer om større smolt, og dermed valgte selskapet å investere rundt 80-100 millioner i et nytt anlegg i på Elvevoll i Troms. 

- Anlegget fra 1985 trengte modernisering og den fylte ikke dagens standard. Krav og kapasitet hang ikke sammen, og vi hadde behov for utvidelse, sier Arnarsson.

Med selskapets forutsetninger så mener han var RAS den mest hensiktsmessige løsningen.

- Vi lever i et kaldt område der det er ikke mange naturlige ressurser med oss i lag. Vi må ha kontroll. Samtidig ser vi at vi får bedre utnyttelse av vannkilden vår. Hovedsakelig er det stabiliteten vi er ute etter, opplyser han. 

- RAS krever mer kompetanse

Det nye anlegget har en total kapasitet ca 2500 kbm, hvor alt vann varmes opp, og vekstavdeling fra 1985 brukes som buffer. Selv om det nye anlegget er nytt og flott, er det allikevel mye nytt å henge fingrene i. 

Hos Elvevoll Settefisk har det skjedd mye de siste årene, og i fjor tok de i bruk sitt nye RAS-anlegg. Arnasson sier dette krever mer når det kommer til overvåking, men gir dem mye bedre forutsetninger for storsmoltproduksjon. Foto: Jan Harald Rismyhr.
Hos Elvevoll Settefisk har det skjedd mye de siste årene, og i fjor tok de i bruk sitt nye RAS-anlegg. Arnasson sier dette krever mer når det kommer til overvåking, men gir dem mye bedre forutsetninger for storsmoltproduksjon. Foto: Jan Harald Rismyhr.

- Vi må ta hensyn til bakterier i tillegg til fisk, og vi må kunne et komplisert RAS system. Samtidig som vi må følge med på nøyaktige vannparameter og ha mye mer overvåking, sier han. 

Produksjonsplanen til selskapet har også endret seg, hvor de nå kjører tre rogninnlegg i året, har mindre batcher. 

- Dermed får vi bedre utnyttelse av klekkeri og startfôring, mindre behandling, stabile vannparametre og bedre utnyttelse av plassen, sier han. 

- Må ha en robust smolt

Islendingen påpeker at de har begrenset leveringstid i nord, ettersom det er utfordringer med Tenacibaculum på våren og Parvicapsulose på høsten. 

- Det er også kalde temperaturer på vinteren som må tas hensyn til, og da er en større og mer robust smolt viktig for den gir bedre fleksibilitet, sier han. 

Selskapet har ni ansatte, derav to lærlinger. De har en tillatelse for 2,5 million smolt, men produserer om lag 1,6 million til egen bruk, hvor all smolt går til morselskap, Arnøy Laks.

Les også: Satser på smoltproduksjon med RAS-teknologi

Elvevoll Settefisk:

  • Selskapet startet opp drift i 1985.
  • Gikk konkurs på 90 tallet, men startet opp igjen etter et par års pause.
  • Kjøpt opp av Arnøy laks i 2006.
  • Bruker RAS og har en tillatelse på 2,5 million smolt.
  • Selskapet har ni ansatte, derav to lærlinger.

- God fiskevelferd lønner seg til slutt

Arnarsson sier til Kyst.no at en kombinasjon av fixed bed og moving bed er etter deres skjønn en god løsning.

- Den krever mer vedlikehold og arbeid under drift men samtidig gir oss også bedre oversikt og følelse over biofilteret.

- Hva er viktig for å til en god drift og ha en god fiskevelferd/fiskehelse mener du?

- Man må ikke presse systemet for hardt, og produsere på fiskens sine premisser. God fiskevelferd lønner seg til slutt, sier han. 

Sigmar Arnarsson, sier de la stor vekt på forhåndsundersøkelser, og besøkte 11 bedrifter før de tok steget og bestemte seg for at Billund Aquaculture Norge ble valgt som RAS-leverandør. Foto: Jan Harald Rismyhr.
Sigmar Arnarsson, sier de la stor vekt på forhåndsundersøkelser, og besøkte 11 bedrifter før de tok steget og bestemte seg for at Billund Aquaculture Norge ble valgt som RAS-leverandør. Foto: Jan Harald Rismyhr.

- Måtte være 100 prosent

Islendingen påpeker at siden de er en mindre oppdrettskonsern, måtte de være 100 prosent trygge på de store investeringene i nytt bygg og teknologi, før dei slo til.

Det store skrittet med å bygge ut nytt RAS anlegg påpeker han var en komplisert prosess, hvor hele 11 settefiskanlegg ble besøkt og vurdert. Til slutt falt valget på Billund Aquaculture. 

- Vi besøkte mange anlegg og endte på at Billund ble en god løsning. Vi syntes det var viktig å en leverandør som hadde god erfaring innenfor RAS. Vi likte deres smarte løsninger med minimalt med utstyr i kar. Samtidig observerte vi ganske god vannkvalitet i de anleggene vi besøkte som Billund hadde levert til andre selskaper, forteller han avslutningsvis.

I en pressemelding skriver Billund Aquaculture at de har vært en aktør i det norske markedet siden 2003, men Elvevoll Settefisk er imidlertid det første totale RAS-anlegget levert av det fire år gamle norske datterselskapet.

Se stort bildegalleri under. Alle foto: Elvevoll Settefisk/Jan Harald Rismyhr.