Verdens første oppdretts-rødspetter, oppdrettet av Havforskningsinstituttet.

Vil etablere rødspette-oppdrett

Selskapet Flyt Seafood AS ønsker å etablere et landbasert anlegg for oppdrett av rødspette på Torangsvåg i Austevoll kommune. De søker om en produksjon på 1000 tonn slakteklar rødspette.

Publisert Sist oppdatert

Oppdrettet vil foregå på land på Torangsneset, og selskapet søker om å etablere nytt næringsbygg på området. Bygget er planlagt oppført i 2024 på et område som allerede er satt av til næringsvirksomhet står det i søknaden fra selskapet. De har avtale med grunneier om utbyggingen.

Slik vil det landbaserte anlegget bli seende ut.

1000 tonn rødspette

Det søkes om konsesjon for produksjon på 1000 tonn slakteklar rødspette, noe som tilsvarer cirka 1 million rødspetter. Slakteklar rødspette skal kunne leveres jevnlig utover året.

I søknaden skriver selskapet at de antar en biologisk fòrfaktor på 1,0, noe som vil bety at det vil gå med 1000 tonn fòr årlig i produksjonen, og at det blir søkt om å slippe renset avløpsvann ut i sjøen i Torangsvåg via et utslippsrør 500 meter ut og på 40 meters dyp.

Ettertraktet matfisk

- Rødspette er en ettertraktet matfisk som fangstes med både bunntrål, snurrevad og garn. I Nordsjøen drives det et intensivt fiske etter rødspette og andre flyndrer, og bestanden er hardt beskattet. Det er derfor innført reguleringer på dette fisket. Rødspette er en populær fisk hos hobbyfiskere. Oppdrett av arten kan dermed også påvirke og hindre overfiske, heter det i søknaden fra selskapet.

Lang erfaring

Bak Flyt Seafood AS står selskapet Sjøfolk AS, som eies av Edvin Andre Skår (50 prosent), Sigurd Andreas Skår (25 prosent) og Steffen Andre Skår (25 prosent). Selskapet har som formål å drive oppdrett av hvitfisk av best mulig kvalitet i et landanlegg i Torangsvåg, Austevoll. Hovedfokus vil være oppdrett av rødspette for innenlandsbruk og eksport. Alle eierne har fagbrev i akvakultur og lang erfaring innen oppdrett, både landbasert og sjø.

Austevoll kommune bekrefter at søknaden om etablering av lokalitet for landanlegget fra Flyt Seafood AS og Sjøfolk AS er tinglyst og lagt ut på offentlig ettersyn i fire uker.